Διακοπή δικτύου και τηλεφωνίας στις Κλινικές Κτηνιατρικής (Βαρδάρης)(κτ. 66)

Έναρξη προβλήματος: 19-01-2022 09:17
Λήξη προβλήματος: 19-01-2022 10:21
Κατάσταση δελτίου: Κλειστό
Τύπος δελτίου: Βλάβη
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Νικόλαος Κωστόπουλος
Χρόνος αποκατάστασης: 1 ώρα, 4 λεπτά
Αποκατάσταση από: ΚΗΔ - Τμήμα Δικτυακών Υποδομών
Τρέχουσα σοβαρότητα: Σοβαρό πρόβλημα σε δευτερεύον σύστημα παραγωγής που επηρεάζει μικρή ομάδα χρηστών  Επεξήγηση
19-01-2022 09:34 - Αρχική περιγραφή δελτίου

Από τις 09:17 19/01 έχει διακοπεί η σύνδεση δικτύου και τηλεφωνίας στις Κλινικές Κτηνιατρικής (Βαρδάρης)(κτ. 66). Έχει δοθεί βλάβη στον πάροχο του κυκλώματος.

19-01-2022 10:30 - Κλείσιμο δελτίου

Από τις 10:21 19/01 αποκαταστάθηκε η λειτουργία του κυκλώματος και όλες οι συνδέσεις έχουν επανέλθει.

Επεξήγηση σοβαρότητας:

Πρόβλημα που έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της σύνδεσης περιορισμένου αριθμού χρηστών του δικτύου (πχ χρηστών ενός κτιρίου ή ορόφων ενός κτιρίου), ή πρόβλημα (διακοπή) σε δευτερεύουσα κεντρική υπηρεσία. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ, διατίθενται οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι εντός του ωραρίου 08:00-16:00 για την αντιμετώπιση του προβλήματος.