Διακοπή δικτύου και τηλεφωνίας σε εξωκείμενες μονάδες

Έναρξη προβλήματος: 18-01-2022 12:31
Λήξη προβλήματος: 18-01-2022 12:57
Κατάσταση δελτίου: Κλειστό
Τύπος δελτίου: Βλάβη
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Χαραλαμπος Καραλης
Χρόνος αποκατάστασης: 26 λεπτά
Αποκατάσταση από: Lancom
Τρέχουσα σοβαρότητα: Σοβαρό πρόβλημα σε δευτερεύον σύστημα παραγωγής που επηρεάζει μικρή ομάδα χρηστών  Επεξήγηση
18-01-2022 12:42 - Αρχική περιγραφή δελτίου

Λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος σε κεντρικό δικτυακό κόμβο εκτός ΑΠΘ και εκτός ευθύνης ΚΗΔ, υπάρχει διακοπή δικτύου και τηλεφωνίας στο Τμ. Θεάτρου (οδός Μακρυγιάννη), καθώς και στην Μονή Βλατάδων (μόνο δίκτυο).
Επίσης, λόγω του ίδιου προβλήματος, έχει πέσει η κύρια σύνδεση του Τμ. Δημοσιογραφίας (οδός Εγνατίας), και το δίκτυο και η τηλεφωνία δρομολογούνται από εφεδρική σύνδεση.

18-01-2022 13:03 - Κλείσιμο δελτίου

'Ολες οι συνδέσεις έχουν επανέλθει.
Το δελτίο κλείνει.

Επεξήγηση σοβαρότητας:

Πρόβλημα που έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της σύνδεσης περιορισμένου αριθμού χρηστών του δικτύου (πχ χρηστών ενός κτιρίου ή ορόφων ενός κτιρίου), ή πρόβλημα (διακοπή) σε δευτερεύουσα κεντρική υπηρεσία. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ, διατίθενται οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι εντός του ωραρίου 08:00-16:00 για την αντιμετώπιση του προβλήματος.