Εργασίες αναβάθμισης δικτύου στο κτίριο Γεωπονίας και Δασολογίας

Έναρξη προβλήματος: 21-01-2022 08:33
Λήξη προβλήματος: 21-01-2022 10:20
Κατάσταση δελτίου: Κλειστό
Τύπος δελτίου: Προγραμματισμένη Εργασία
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Νικόλαος Κωστόπουλος
Χρόνος αποκατάστασης: 1 ώρα, 47 λεπτά
Αποκατάσταση από: ΚΗΔ - Τμήμα Δικτυακών Υποδομών
Τρέχουσα σοβαρότητα: Σοβαρό πρόβλημα σε δευτερεύον σύστημα παραγωγής που επηρεάζει μικρή ομάδα χρηστών  Επεξήγηση
18-01-2022 09:03 - Αρχική περιγραφή δελτίου

Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου και στο χρονικό διάστημα 08:30 - 12:30, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης στον κόμβο δικτύου του τετάρτου ορόφου του κτιρίου Γεωπονίας και Δασολογίας (κτ. 19). Κατά την διάρκεια των εργασιών θα σημειωθεί πλήρης διακοπή σε όλες τις πρίζες δικτύου του 3ου, 4ου και 5ου ορόφου.

21-01-2022 10:58 - Κλείσιμο δελτίου

Οι εργασίες αναβάθμισης ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και όλες οι συνδέσεις έχουν επανέλθει.

Επεξήγηση σοβαρότητας:

Πρόβλημα που έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της σύνδεσης περιορισμένου αριθμού χρηστών του δικτύου (πχ χρηστών ενός κτιρίου ή ορόφων ενός κτιρίου), ή πρόβλημα (διακοπή) σε δευτερεύουσα κεντρική υπηρεσία. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ, διατίθενται οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι εντός του ωραρίου 08:00-16:00 για την αντιμετώπιση του προβλήματος.