Διακοπή δικτύου σε μέρος κτιρίων του κεντρικού campus του ΑΠΘ

Έναρξη προβλήματος: 17-01-2022 10:43
Λήξη προβλήματος: 17-01-2022 12:20
Κατάσταση δελτίου: Κλειστό
Τύπος δελτίου: Βλάβη
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Χαράλαμπος Καραλής
Χρόνος αποκατάστασης: 1 ώρα, 37 λεπτά
Αποκατάσταση από: ΚΗΔ - Τμήμα Δικτυακών Υποδομών
Τρέχουσα σοβαρότητα: Σοβαρό πρόβλημα σε δευτερεύον σύστημα παραγωγής που επηρεάζει μικρή ομάδα χρηστών  Επεξήγηση
17-01-2022 11:05 - Αρχική περιγραφή δελτίου

Λόγω εκτεταμένης διακοπής ρεύματος, έχουν διακοπεί οι συνδέσεις δικτύου στα εξής κτίρια του κεντρικού campus του ΑΠΘ:
* Ιατρικής (Α) (κτ. 16a)
* Ιατρικής (Β) (κτ. 16b)
* Ιατρικής (ΚΕΔΙΠ) (κτ. 16d)
* Ιατρικής (αμφιθέατρο) (κτ. 17a) - και IP τηλεφωνία
* Ιατρικής (Δ) (κτ. 17b)
* Κτηνιατρικής (Α) (κτ. 18a)
* Κτηνιατρικής (Β) (κτ. 18b)
* Κτηνιατρικής (Γ) (κτ. 18c)
* Τελλόγλειο (κτ. 31)
* Νοσοκομείο Γεννηματά - Παιδοχειρουργική Κλινική (κτ. 33b) - και IP τηλεφωνία

17-01-2022 11:18 - Ενημέρωση

Στις 11:05 αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, και οι συνδέσεις στην πλειονότητα τους έχουν επανέλθει.
Εκκρεμούν μέρος συνδέσεων στο κτίριο Ιατρικής (κτ. 16a) και οι συνδέσεις της Παιδοχειρουργικής Κλινικής (κτ. 33b) του Νοσοκομείου Γεννηματά.

17-01-2022 11:39 - Ενημέρωση

Στις 11:20 επανήλθαν και οι συνδέσεις της Παιδοχειρουργικής Κλινικής (κτ. 33b).

Παραμένουν κάτω οι συνδέσεις Ιατρικής (Α) (κτ. 16a - όροφοι 1-3) λόγω προβλήματος σε μεταγωγέα που προέκυψε από την διακοπή ρεύματος. Οι τεχνικοί του ΚΗΔ εργάζονται για την αποκατάσταση του προβληματικού μεταγωγέα.

17-01-2022 12:43 - Κλείσιμο δελτίου

Ο ελαττωματικός μεταγωγέας αντικαταστάθηκε και όλες οι συνδέσεις του κτ. 16a (όροφοι 1-3) έχουν επανέλθει.
Το δελτίο κλείνει.

Επεξήγηση σοβαρότητας:

Πρόβλημα που έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της σύνδεσης περιορισμένου αριθμού χρηστών του δικτύου (πχ χρηστών ενός κτιρίου ή ορόφων ενός κτιρίου), ή πρόβλημα (διακοπή) σε δευτερεύουσα κεντρική υπηρεσία. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ, διατίθενται οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι εντός του ωραρίου 08:00-16:00 για την αντιμετώπιση του προβλήματος.