Εργασίες αναβάθμισης δικτύου στο κτίριο Νομικής και Οικονομικών Επιστημών

Έναρξη προβλήματος: 19-01-2022 08:36
Λήξη προβλήματος: 19-01-2022 13:53
Κατάσταση δελτίου: Κλειστό
Τύπος δελτίου: Προγραμματισμένη Εργασία
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Νικόλαος Κωστόπουλος
Χρόνος αποκατάστασης: 5 ώρες, 17 λεπτά
Αποκατάσταση από: ΚΗΔ - Τμήμα Δικτυακών Υποδομών
Τρέχουσα σοβαρότητα: Σοβαρό πρόβλημα σε δευτερεύον σύστημα παραγωγής που επηρεάζει μικρή ομάδα χρηστών  Επεξήγηση
14-01-2022 12:00 - Αρχική περιγραφή δελτίου

Την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου και στο χρονικό διάστημα 08:00 - 16:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης στον κόμβο δικτύου του 2ου ορόφου του κτιρίου Νομικής και Οικονομικών Επιστημών (κτ. 04).
Κατά την διάρκεια των εργασιών θα σημειωθεί πλήρης διακοπή δικτύου σε μέρος πριζών του ισογείου και σε όλες τις πρίζες του 1ου και 2ου ορόφου του κτιρίου.

19-01-2022 14:28 - Κλείσιμο δελτίου

Οι εργασίες αναβάθμισης ολοκληρώθηκαν και όλες οι συνδέσεις έχουν επανέλθει.

Επεξήγηση σοβαρότητας:

Πρόβλημα που έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της σύνδεσης περιορισμένου αριθμού χρηστών του δικτύου (πχ χρηστών ενός κτιρίου ή ορόφων ενός κτιρίου), ή πρόβλημα (διακοπή) σε δευτερεύουσα κεντρική υπηρεσία. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ, διατίθενται οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι εντός του ωραρίου 08:00-16:00 για την αντιμετώπιση του προβλήματος.