Εργασίες συντήρησης στον κεντρικό ιστοχώρο www.auth.gr

Έναρξη προβλήματος: 13-01-2022 13:00
Λήξη προβλήματος: 14-01-2022 12:08
Κατάσταση δελτίου: Κλειστό
Τύπος δελτίου: Προγραμματισμένη Εργασία
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Ιωαννης Ζαχρος
Αποκατάσταση από: ΚΗΔ - Τμήμα Υπηρεσιών
Τρέχουσα σοβαρότητα: Μη κρίσιμο πρόβλημα χωρίς συνέπεια για τους χρήστες  Επεξήγηση
13-01-2022 10:06 - Αρχική περιγραφή δελτίου

Εργασίες συντήρησης στον κεντρικό ιστοχώρο www.auth.gr. Μπορεί να εμφανιστούν μικροδιακοπές στη λειτουργία της υπηρεσίας.

14-01-2022 12:08 - Κλείσιμο δελτίου

Οι εργασίες συντήρησης ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

Επεξήγηση σοβαρότητας:

Πρόβλημα που δεν επηρεάζει καθόλου τη σύνδεση των χρηστών στο δίκτυο του ΑΠΘ και στο Internet ή την παροχή υπηρεσιών του ΚΗΔ, χάρη σε εφεδρικά συστήματα και συνδέσεις. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ, διατίθενται οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι εντός του ωραρίου 08:00-16:00 για την αντιμετώπιση του προβλήματος μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.