Εργασίες αναβάθμισης δικτύου στο κτίριο της Θεολογικής Σχολής

Έναρξη προβλήματος: 14-01-2022 08:35
Λήξη προβλήματος: 14-01-2022 10:05
Κατάσταση δελτίου: Κλειστό
Τύπος δελτίου: Προγραμματισμένη Εργασία
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Νικόλαος Κωστόπουλος
Χρόνος αποκατάστασης: 1 ώρα, 30 λεπτά
Αποκατάσταση από: ΚΗΔ - Τμήμα Δικτυακών Υποδομών
Τρέχουσα σοβαρότητα: Σοβαρό πρόβλημα σε δευτερεύον σύστημα παραγωγής που επηρεάζει μικρή ομάδα χρηστών  Επεξήγηση
11-01-2022 09:57 - Αρχική περιγραφή δελτίου

Την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου και στο χρονικό διάστημα 08:30 - 12:30, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης στον κόμβο δικτύου του 2ου ορόφου του κτιρίου της Θεολογικής Σχολής (κτ. 03).
Κατά την διάρκεια των εργασιών θα σημειωθεί πλήρης διακοπή δικτύου στις πρίζες του 1ου, 2ου και 3ου ορόφου του κτιρίου Θεολογίας (κτ. 03).
Επίσης από την διακοπή θα επηρεαστεί και η σύνδεση του κτιρίου της Δημοσιογραφίας στη Helexpo (κτ. 32) με αποτέλεσμα την διακοπή δικτύου και τηλεφωνίας σε όλο το κτίριο.

14-01-2022 10:09 - Κλείσιμο δελτίου

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και όλες οι συνδέσεις έχουν επανέλθει.

Επεξήγηση σοβαρότητας:

Πρόβλημα που έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της σύνδεσης περιορισμένου αριθμού χρηστών του δικτύου (πχ χρηστών ενός κτιρίου ή ορόφων ενός κτιρίου), ή πρόβλημα (διακοπή) σε δευτερεύουσα κεντρική υπηρεσία. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ, διατίθενται οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι εντός του ωραρίου 08:00-16:00 για την αντιμετώπιση του προβλήματος.