Συντήρηση της υπηρεσίας διαχωρισμού ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Έναρξη προβλήματος: 06-12-2021 12:00
Λήξη προβλήματος: 06-12-2021 12:40
Κατάσταση δελτίου: Κλειστό
Τύπος δελτίου: Προγραμματισμένη Εργασία
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Γεωργιος Κοτρικλας
Χρόνος αποκατάστασης: 40 λεπτά
Αποκατάσταση από: ΚΗΔ - Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών
Τρέχουσα σοβαρότητα: Μη κρίσιμο πρόβλημα που υποβαθμίζει την ποιότητα σύνδεσης ή υπηρεσίας δικτύου  Επεξήγηση
03-12-2021 16:12 - Αρχική περιγραφή δελτίου

θα γίνουν εργασίες συντήρησης στη βάση δεδομένων της υπηρεσίας διαχωρισμού ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Κατά το αναφερόμενο διάστημα μπορεί να παρατηρηθούν μικροδιακοπές στην υπηρεσία. Δηλαδή, μηνύματα που μπορεί να διαχωρίζονταν ως ανεπιθύμητα μπορεί να παραδοθούν στον Inbox των χρηστών.

06-12-2021 13:32 - Κλείσιμο δελτίου

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν.
Το δελτίο κλείνει.

Επεξήγηση σοβαρότητας:

Πρόβλημα που έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της λειτουργίας του δικτύου ή της ποιότητας μιας προσφερόμενης υπηρεσίας του ΚΗΔ. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ, διατίθενται οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι εντός του ωραρίου 08:00-16:00 για την αντιμετώπιση του προβλήματος μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.