Εργασίες αναβάθμισης δικτύου στη Νέα Φιλοσοφική

Έναρξη προβλήματος: 08-12-2021 08:32
Λήξη προβλήματος: 08-12-2021 10:28
Κατάσταση δελτίου: Κλειστό
Τύπος δελτίου: Προγραμματισμένη Εργασία
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Χαράλαμπος Καραλής
Χρόνος αποκατάστασης: 1 ώρα, 56 λεπτά
Αποκατάσταση από: ΚΗΔ - Τμήμα Δικτυακών Υποδομών
Τρέχουσα σοβαρότητα: Σοβαρό πρόβλημα σε δευτερεύον σύστημα παραγωγής που επηρεάζει μικρή ομάδα χρηστών  Επεξήγηση
02-12-2021 09:42 - Αρχική περιγραφή δελτίου

Την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου και στο χρονικό διάστημα 08:30 - 11:30, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης στον κόμβο δικτύου του 2ου ορόφου του κτιρίου της Νέας Φιλοσοφικής Σχολής (κτ. 02).
Κατά την διάρκεια των εργασιών θα σημειωθεί πλήρης διακοπή δικτύου στις πρίζες του υπογείου, ισογείου, πρώτου και δευτέρου ορόφου.

02-12-2021 10:06 - Ενημέρωση

Αλλαγή στη διάρκεια των εργασιών. Ο χρόνος αποκατάστασης θα είναι 3 ώρες.

08-12-2021 11:41 - Κλείσιμο δελτίου

Οι εργασίες αναβάθμισης του κόμβου ολοκληρώθηκαν εντός του προβλεπόμενου διαστήματος.
'Ολες οι συνδέσεις έχουν επανέλθει.
Το δελτίο κλείνει.

Επεξήγηση σοβαρότητας:

Πρόβλημα που έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της σύνδεσης περιορισμένου αριθμού χρηστών του δικτύου (πχ χρηστών ενός κτιρίου ή ορόφων ενός κτιρίου), ή πρόβλημα (διακοπή) σε δευτερεύουσα κεντρική υπηρεσία. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ, διατίθενται οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι εντός του ωραρίου 08:00-16:00 για την αντιμετώπιση του προβλήματος.