Εργασίες βελτίωσης μηχανισμών του συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας

Έναρξη προβλήματος: 15-11-2021 23:00
Λήξη προβλήματος: 16-11-2021 17:00
Κατάσταση δελτίου: Κλειστό
Τύπος δελτίου: Προγραμματισμένη Εργασία
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Δημήτριος Δασκόπουλος
Χρόνος αποκατάστασης: 18 ώρες
Αποκατάσταση από: SERV
Τρέχουσα σοβαρότητα: Κύριο σύστημα παραγωγής εκτός λειτουργίας που επηρεάζει μεγάλη ομάδα χρηστών  Επεξήγηση
03-11-2021 14:50 - Αρχική περιγραφή δελτίου

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης μηχανισμών του συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας. Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών δεν θα είναι διαθέσιμες οι εφαρμογές Γραμματείας (περιβάλλον Cardisoft και registrar.auth.gr), αλλά και οι εφαρμογές φοιτητή (students.auth.gr) και διδάσκοντα (faculty.auth.gr).

15-11-2021 22:01 - Ενημέρωση

Η προετοιμασία για τις εργασίες θα ξεκινήσει από την προηγούμενη μέρα. Ως αποτέλεσμα οι υπηρεσίες students.auth.gr, faculty.auth.gr, registrar.auth.gr και Cardisoft Γραμματεία θα κλείσουν από τις 11μμ στις 15 Νοε 2021.

16-11-2021 12:55 - Ενημέρωση

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκόμαστε σε φάση δοκιμών των λειτουργιών. Εκτιμάται αποκατάσταση τις επόμενες ώρες.

16-11-2021 16:59 - Ενημέρωση

Οι υπηρεσίες παραγωγής έχουν ανοίξει και λειτουργούν με τις νέες δυνατότητες άμεσης επικοινωνίας μεταξύ του περιβάλλοντος φοιτητή, διδάσκοντα και γραμματείας. Το δελτίο παραμένει ανοιχτό για να παρακολουθήσουμε τυχόν ζητήματα που μπορεί να προκύψουν τις επόμενες μέρες.

26-11-2021 21:21 - Κλείσιμο δελτίου

Αντιεμτωπίστηκαν τα μικρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τη μετάβαση και όλα λειτουργούν ξανά κανονικά στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας, με απλοποιημένες υποδομές και ταχύτερη εξυπηρέτηση μεταξύ των φοιτητών, διδασκόντων και γραμματειών.

Επεξήγηση σοβαρότητας:

Πρόβλημα που επηρεάζει μεγάλη ομάδα χρηστών (πχ ένα σύνολο από κτίρια) που αφορά τη σύνδεσή τους με το υπόλοιπο δίκτυο του ΑΠΘ και το Internet ή πρόβλημα (διακοπή) σε βασική κεντρική υπηρεσία. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ και το πρόβλημα παρουσιαστεί εντός των ωρών που υπάρχει παρακολούθηση των προσφερομένων υπηρεσιών (08:00-16:00), διατίθεται όλο το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για την ταχύτερη αποκατάσταση του προβλήματος, ακόμα και εκτός ωραρίου.