Διακοπή δικτύου στον Πύργο και το μπλέ κτίριο Παιδαγωγικής λόγω ηλεκτρολογικών εργασιών

Έναρξη προβλήματος: 09-07-2021 10:14
Λήξη προβλήματος: 09-07-2021 11:33
Κατάσταση δελτίου: Κλειστό
Τύπος δελτίου: Προγραμματισμένη Εργασία
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Χαραλαμπος Καραλης
Χρόνος αποκατάστασης: 1 ώρα, 19 λεπτά
Αποκατάσταση από: ΑΠΘ - Τεχνική Υπηρεσία
Τρέχουσα σοβαρότητα: Σοβαρό πρόβλημα σε δευτερεύον σύστημα παραγωγής που επηρεάζει μικρή ομάδα χρηστών  Επεξήγηση
02-07-2021 09:03 - Αρχική περιγραφή δελτίου

Λόγω εργασιών συντήρησης ηλεκτρικού υποσταθμού μέσης τάσης θα υπάρξει διακοπή ρεύματος και συνεπώς διακοπή δικτύου στον Πύργο (κτ. 27) και το μπλε κτίριο (κτ. 27a) Παιδαγωγικής.

09-07-2021 13:06 - Κλείσιμο δελτίου

Οι προγραμματισμένες εργασίες ολοκληρώθηκαν και όλες οι συνδέσεις έχουν επανέλθει.
Το δελτίο κλείνει.

Επεξήγηση σοβαρότητας:

Πρόβλημα που έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της σύνδεσης περιορισμένου αριθμού χρηστών του δικτύου (πχ χρηστών ενός κτιρίου ή ορόφων ενός κτιρίου), ή πρόβλημα (διακοπή) σε δευτερεύουσα κεντρική υπηρεσία. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ, διατίθενται οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι εντός του ωραρίου 08:00-16:00 για την αντιμετώπιση του προβλήματος.