Έκτακτες Εργασίες σχετικά με τις υπηρεσίες του Zoom

Έναρξη προβλήματος: 08-06-2021 22:00
Λήξη προβλήματος: 09-06-2021 03:00
Κατάσταση δελτίου: Κλειστό
Τύπος δελτίου: Προγραμματισμένη Εργασία
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Γεωργιος Ρουσσος
Τρέχουσα σοβαρότητα: Μη κρίσιμο πρόβλημα χωρίς συνέπεια για τους χρήστες  Επεξήγηση
07-06-2021 16:16 - Αρχική περιγραφή δελτίου

Κατά το αναφερόμενο διάστημα (Τρίτη 8, Ιουνίου 2021 - (22:00 - 03:00)) θα γίνουν έκτακτες εργασίες παραμετροποίησης που σχετίζονται με την κεντροποιημένη είσοδο των χρηστών (SSO) στο Zoom. Σε αυτό το διάστημα οι χρήστες δεν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν είσοδο (Sign Ιn) μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού στο Zoom ούτε να κάνουν χρήση των υπηρεσιών.
Για την αποφυγή δυσλειτουργιών θα πρέπει όλοι οι χρήστες να έχουν τερματίσει τα Zoom Meetings / Webinars και να έχουν αποσυνδεθεί απο το Zoom ( Sign Out από τον Zoom Client και από τον ιστότοπο zoom.us) το αργότερο έως τις 22:00).

07-06-2021 16:19 - Ενημέρωση

-

09-06-2021 02:16 - Ενημέρωση - (Αλλαγή σοβαρότητας )

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και η υπηρεσία παραμένει σε επιτήρηση για τη διαπίστωση τυχόν προβλήματων.

09-06-2021 16:24 - Κλείσιμο δελτίου

Όλα τα συστήματα λειτουργούν κανονικά.

Επεξήγηση σοβαρότητας:

Πρόβλημα που δεν επηρεάζει καθόλου τη σύνδεση των χρηστών στο δίκτυο του ΑΠΘ και στο Internet ή την παροχή υπηρεσιών του ΚΗΔ, χάρη σε εφεδρικά συστήματα και συνδέσεις. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ, διατίθενται οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι εντός του ωραρίου 08:00-16:00 για την αντιμετώπιση του προβλήματος μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.