Προβλήματα δικτύου και τηλεφωνίας μετά από διακοπή ρεύματος

Έναρξη προβλήματος: 25-04-2019 09:05
Λήξη προβλήματος: 10-05-2019 19:45
Κατάσταση δελτίου: Κλειστό
Τύπος δελτίου: Βλάβη
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Χαράλαμπος Λασκαρίδης
Χρόνος αποκατάστασης: 15 ημέρες,10 ώρες, 40 λεπτά
Αποκατάσταση από: ΚΗΔ
Τρέχουσα σοβαρότητα: Μη κρίσιμο πρόβλημα χωρίς συνέπεια για τους χρήστες  Επεξήγηση
29-04-2019 10:45 - Αρχική περιγραφή δελτίου

Λόγω της διακοπής ρεύματος που συνέβη την Μ. Πέμπτη στον υποσταθμό της ΔΕΗ στην Σχολή Θετικών Επιστημών και την επακόλουθη πυρκαγιά στο υπόγειο του κτιρίου Βιολογίας, υπάρχει διακοπή δικτύου και τηλεφωνίας στα παρακάτω σημεία στην Πανεπιστημιούπολη και εκτός. Οι τεχνικοί του ΚΗΔ θα αρχίσουν προσπάθειες αποκατάστασης το συντομότερο δυνατόν.

Κτίρια και όροφοι που επηρεάζονται σχετικά με δίκτυο δεδομένων:
* Γεωπονίας & Δασολογίας (κτ. 19)
* Βιολογίας (κτ. 20 - μόνο όροφοι 00,01,02,03,04,05,06,BS,HM)
* Γραμματείες Σχολής Θετικών Επιστημών (κτ. 20a)
* Χημείας (Παλαιό Α) (κτ. 21a)
* Χημείας (Νέο Β) (κτ. 21b)
* Σχ. Θετικών Επιστημών - παλαιό κτίριο - Ανατολ. πτέρυγα (κτ. 22a)
* Σχ. Θετικών Επιστημών - παλαιό κτίριο - Δυτική πτέρυγα (κτ. 22b)
* Σχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Δυτική πτέρυγα (κτ. 22c - μόνο όροφοι 00,01,03,04,BS)
* Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών - Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη (κτ. 58) - και IP τηλεφωνία [η διακοπή πιθανόν να μην σχετίζεται με τα συμβάντα]
* Αγρόκτημα - Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων (κτ. 68e) - και IP τηλεφωνία [η διακοπή πιθανόν να μην σχετίζεται με τα συμβάντα]

Tα κτίρια και οι όροφοι που επηρεάζονται σχετικά με την κλασική τηλεφωνία είναι τα παρακάτω:
* Φιλοσοφική (Παλαιά) (κτ. 01)
* Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (κτ. 01c)
* Φιλοσοφική (Νέα) (κτ. 02)
* Νέα πτέρυγα Φιλοσοφικής (Αίθουσες-Γραφεία) (κτ. 02a)
* Νέα πτέρυγα Φιλοσοφικής (Αναγνωστήριο) (κτ. 02b)
* Γεωπονίας & Δασολογίας (κτ. 19)
* Βιολογίας (κτ. 20)
* Γραμματείες Σχολής Θετικών Επιστημών (κτ. 20a)
* Χημείας (Παλαιό Α) (κτ. 21a)
* Χημείας (Νέο Β) (κτ. 21b)
* Σχ. Θετικών Επιστημών - παλαιό κτίριο - Ανατολ. πτέρυγα (κτ. 22a)
* Σχ. Θετικών Επιστημών - παλαιό κτίριο - Δυτική πτέρυγα (κτ. 22b)
* Σχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Δυτική πτέρυγα (κτ. 22c)
* Σχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Ανατολ. πτέρυγα (κτ. 22d)

29-04-2019 14:56 - Ενημέρωση

Από τις 13:28, λόγω προβλημάτων ηλεκτροδότησης, έχουν διακοπεί και όλες οι συνδέσεις δικτύου του κτ. 22c (Σχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Δυτική πτέρυγα) καθώς και οι συνδέσεις δικτύου του κτ. 22d (Σχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Ανατολική πτέρυγα).

29-04-2019 15:10 - Ενημέρωση

Στις 15:04 λόγω εξάντλησης των μπαταριών του UPS του κεντρικού μεταγωγέα της Σχολής Θετικών Επιστημών, χάθηκαν και οι συνδέσεις με το Νοσοκομείο Γεννηματάς.

30-04-2019 19:25 - Ενημέρωση

Η υπηρεσία αποστολής και λήψης fax μέσω e-mail (https://it.auth.gr/el/telephony/fax2mail) είναι εκτός λειτουργίας.
Αναμένεται αποκατάσταση τη Δευτέρα 6 Μαΐου.

02-05-2019 10:33 - Ενημέρωση

Επιπλέον υπάρχει διακοπή της τηλεφωνίας στα:

* Νοσοκομεία Ιπποκράτειο και Παπαγεωργίου
* ΤΕΦΑΑ Σερρών
* Κτηνιατρικές Κλινικές (Βαρδάρι)
* Τμήμα Δασολογίας (Φοίνικας)

02-05-2019 16:19 - Ενημέρωση

Οι συνδέσεις δικτύου στο κτίριο 22d (Σχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Ανατολική πτέρυγα) έχουν επανέλθει από 30/04 19:10.
Οι συνδέσεις δικτύου με το Νοσοκομείο Γεννηματάς (κτ. 33) έχουν επανέλθει από 30/04 16:10.

03-05-2019 13:18 - Ενημέρωση

Από τις 3/5, 12:55, έχουν αποκατασταθεί:
α) Η τηλεφωνία στα κτίρια
- Νοσοκομείο Ιπποκράτειο
- Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
- ΤΕΦΑΑ Σερρών
- Κλινικές Τμ. Κτηνιατρικής (Βαρδάρης)
- Τμήμα Δασολογίας (Φοίνικας)
β) Η υπηρεσία αποστολής και λήψης fax μέσω e-mail (https://it.auth.gr/el/telephony/fax2mail)
γ) Η υπηρεσία τηλεφωνίας με χρήση έξυπνων συσκευών ή υπολογιστή (https://it.auth.gr/el/telephony/VoIP)

04-05-2019 15:55 - Ενημέρωση

Σήμερα 4/5, μέσα στο διάστημα 11:30 - 15:00 είχαμε σταδιακή αποκατάσταση ηλεκτροδότησης και λειτουργίας δικτύου δεδομένων και τηλεφωνίας στα κτίρια:
- Σχ. Θετικών Επιστημών - παλαιό κτίριο (και στις δύο πτέρυγες)
- Σχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Ανατολ. πτέρυγα (κτ. 22d)
- Χημείας - παλαιό και νέο (κτ. 21a και 21b)

Με την ηλεκτροδότηση των παραπάνω κτιρίων αποκαταστάθηκε και η τηλεφωνία στα κτίρια:
- Φιλοσοφικής Σχολής (κτ. 1, 2, 2a, 2b)
- Νοσοκομείου Γεννηματάς (κτ. 33)

Αναμένεται μέχρι το βράδυ αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και στη δυτική πτέρυγα του νέου κτιρίου της Σχ. Θετικών Επιστημών (κτ. 22c).

05-05-2019 08:37 - Ενημέρωση

Στις 4/5, 16:40, αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η λειτουργία του κόμβου στο 2ο όροφο της δυτικής πτέρυγας του νέου κτιρίου της Σχ. Θετικών Επιστημών (κτ. 22c).
Πλέον τα προβλήματα έχουν περιοριστεί στα εξής κτίρια:
α) όσον αφορά στο δίκτυο δεδομένων:
* Γεωπονίας & Δασολογίας (κτ. 19)
* Βιολογίας (κτ. 20 - όροφοι: υπόγειο - 6ος)
* Γραμματείες Σχολής Θετικών Επιστημών (κτ. 20a)
* Σχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Δυτική πτέρυγα (κτ. 22c - όροφοι: υπόγειο - 1ος, 3ος, 4ος)
β) όσον αφορά στις υπηρεσίες κλασικής τηλεφωνίας:
* Γεωπονίας & Δασολογίας (κτ. 19)
* Βιολογίας (κτ. 20)
* Γραμματείες Σχολής Θετικών Επιστημών (κτ. 20a)

05-05-2019 14:04 - Ενημέρωση

Από τις 11:55 05/05 έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και η λειτουργία των κόμβων δικτύου στη Σχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Δυτική πτέρυγα (κτ. 22c - όροφοι: υπόγειο - 1ος, 3ος, 4ος)

06-05-2019 13:24 - Ενημέρωση

Το Τηλεφωνικό Κέντρο του Βιολογικού ηλεκτροδοτηθήθηκε μέσω γεννήτριας και λειτουργεί κανονικά η κλασική τηλεφωνία στα:
* Γεωπονίας & Δασολογίας (κτ. 19)
* Βιολογίας (κτ. 20)
* Γραμματείες Σχολής Θετικών Επιστημών (κτ. 20a)

09-05-2019 16:00 - Ενημέρωση

Από τις 9/5, 14:34, έχει αποκατασταθεί η λειτουργία του δικτύου δεδομένων στο κτίριο της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, μετά την ηλεκτροδότηση του κτιρίου.

10-05-2019 09:13 - Ενημέρωση

Λόγω βλάβης στον έναν εκ των δύο εξυπηρετητών κλασικής τηλεφωνίας, η κλασική τηλεφωνία του κεντρικού campus λειτουργεί με μειωμένο πλεονασμό. Το πρόβλημα διερευνάται. Από το πρόβλημα δεν επηρεάζεται ο πλεονασμός:
- της IP τηλεφωνίας
- των συνδέσεων με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας (κύριες συνδέσεις ΟΤΕ)

10-05-2019 16:49 - Ενημέρωση

Από τις 15:30 έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στο κτίριο Βιολογίας (κτ. 20) και έχουν επανέλθει όλες οι συνδέσεις του κτιρίου.
Δεν έχει αποκατασταθεί η σύνδεση στο κτίριο των Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών (κτ. 20a).

10-05-2019 20:06 - Ενημέρωση - (Αλλαγή σοβαρότητας )

Από τις 19:45 10/05 έχει επανέλθει σε λειτουργία ο ο κόμβος δικτύου στο κτίριο των Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών (κτ. 20a).
Αυτή την στιγμή όλοι οι κόμβοι δικτύου και τηλεφωνίας λειτουργούν χωρίς προβλήματα.
Το δελτίο παραμένει ανοιχτό για την παρακολούθηση της σταθερότητας της κατάστασης.

15-05-2019 15:34 - Ενημέρωση

Η τρέχουσα κατάσταση έχει ως εξής:

Λόγω βλαβών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά σε οπτικές ίνες, υπάρχει μειωμένος πλεονασμός στο δίκτυο κορμού καθώς και στο δίκτυο διανομής που εξυπηρετεί τα κτίρια της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Λόγω βλάβης στον έναν εκ των δύο εξυπηρετητών κλασικής τηλεφωνίας, η κλασική τηλεφωνία του κεντρικού campus λειτουργεί με μειωμένο πλεονασμό.

Τέλος, λόγω βλαβών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στα βασικά UPS του ΚΗΔ, λειτουργεί άνευ προστασίας το κεντρικό datacenter του ΚΗΔ (δίκτυο και υπηρεσίες).

30-05-2019 14:06 - Ενημέρωση

Οι συνδέσεις του δικτύου κορμού και του κόμβου διανομής της ΣΘΕ με το δίκτυο κορμού έχουν αποκατασταθεί πλέον και ο πλεονασμός στο δίκτυο δεδομένων έχει αποκατασταθεί. Αύριο, Παρασκ. 31/5, οι εργασίες στο δίκτυο οπτικών ινών θα συνεχιστούν για την πλήρη αποκατάσταση του δικτύου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών το δίκτυο θα λειτουργεί με μειωμένο πλεονασμό.

Η κλασική τηλεφωνία του κεντρικού campus συνεχίζει να λειτουργεί με μειωμένο πλεονασμό, καθώς δεν έχουν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα των δύο εξυπηρετητών κλασικής τηλεφωνίας.

Τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) έχουν αποκατασταθεί μερικώς, με αποτέλεσμα να υποστηρίζονται από UPS τα μισά φορτία του κεντρικού datacenter.

31-05-2019 19:20 - Ενημέρωση

Η τρέχουσα κατάσταση έχει ως εξής:

Οι συνδέσεις του δικτύου κορμού και του κόμβου διανομής της ΣΘΕ με το δίκτυο κορμού αποκαταστάθηκαν πλήρως μετά τις σημερινές εργασίες και πλέον το δίκτυο λειτουργεί με πλήρη πλεονασμό.

Η κλασική τηλεφωνία του κεντρικού campus πλέον λειτουργεί με τον συνήθη πλεονασμό, μετά την αντικατάσταση που έγινε σήμερα σε προβληματικό εξοπλισμό. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα γίνουν κάποιες τελικές απαραίτητες εργασίες που θα προκαλέσουν την προσωρινή απώλεια πλεονασμού αλλά χωρίς συνέπεια για τους χρήστες.

Τέλος, τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) λειτουργούν όπως κατά την προηγούμενη ενημέρωση.

10-06-2019 10:10 - Κλείσιμο δελτίου

Μετά τις εργασίες της 9/6/2019, έχει αποκατασταθεί η πλήρης υποστήριξη του κεντρικού datacenter από συστήματα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS).
Κατόπιν σημερινών εργασιών έχει αποκατασταθεί πλήρως ο πλεονασμός της κλασικής τηλεφωνίας.
Πλέον δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα στις δικτυακές και υποστηρικτικές υποδομές. Το δελτίο κλείνει.

Επεξήγηση σοβαρότητας:

Πρόβλημα που δεν επηρεάζει καθόλου τη σύνδεση των χρηστών στο δίκτυο του ΑΠΘ και στο Internet ή την παροχή υπηρεσιών του ΚΗΔ, χάρη σε εφεδρικά συστήματα και συνδέσεις. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ, διατίθενται οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι εντός του ωραρίου 08:00-16:00 για την αντιμετώπιση του προβλήματος μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.