Ηλεκτρολογικές εργασίες σε υποσταθμό της ΔΕΗ στο Πολυτεχνείο

Έναρξη προβλήματος: 30-11-2018 07:55
Λήξη προβλήματος: 30-11-2018 17:12
Κατάσταση δελτίου: Κλειστό
Τύπος δελτίου: Προγραμματισμένη Εργασία
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Γεώργιος Πάλλας
Χρόνος αποκατάστασης: 9 ώρες, 17 λεπτά
Αποκατάσταση από: ΑΠΘ - Τεχνική Υπηρεσία
Τρέχουσα σοβαρότητα: Κύριο σύστημα παραγωγής εκτός λειτουργίας που επηρεάζει μεγάλη ομάδα χρηστών  Επεξήγηση
26-11-2018 13:47 - Αρχική περιγραφή δελτίου

Λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε υποσταθμό μέσης τάσης της ΔΕΗ θα υπάρξει διακοπή ρεύματος στο κτίριο Δ' (κτ. 12) του Πολυτεχνείου, με αποτέλεσμα την διακοπή δικτύου σε όλο το κτίριο.

Λόγω του ότι στο ίδιο κτίριο φιλοξενείται ένας κεντρικός μεταγωγέας του Πολυτεχνείου, μετά την εξάντληση των μπαταριών του UPS, θα υπάρξει διακοπή δικτύου και στα ακόλουθα κτίρια:

* Κτίριο Τοπογράφων (κτ. 11)
* Πολυτεχνείο (Ηλεκτρολόγων/Μηχανολόγων) (κτ. 12b)
* Πολυτεχνείο (Χημικών/Μηχανολόγων) (κτ. 12c)
* Επέκταση Πολυτεχνείου (Μηχανολόγοι Μηχανικοί) (κτ. 12d)
* Επέκταση Πολυτεχνείου (Χημικοί Μηχανικοί) (κτ. 12e)
* Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Εγνατία & 3ης Σεπτ.) (κτ. 28)
* Παιδαγωγική Σχολή (Πύργος) (κτ. 27)

Επίσης, λόγω του ότι στο κτίριο βρίσκεται τηλεφωνικό κέντρο, μετά την εξάντληση των μπαταριών του, θα υπάρξει διακοπή τηλεφωνίας τόσο στο κτίριο Δ', όσο και στα ακόλουθα κτίρια:

* Πολυτεχνείο (πτέρυγα Γ) (κτ. 10c)
* Κτίριο Τοπογράφων (κτ. 11)
* Πολυτεχνείο (Ηλεκτρολόγων/Μηχανολόγων) (κτ. 12b)
* Πολυτεχνείο (Χημικών/Μηχανολόγων) (κτ. 12c)

26-11-2018 13:53 - Ενημέρωση

Επιπλέον, λόγω της διακοπής θα σταματήσει να λειτουργεί η ασύρματη ζεύξη των εγκαταστάσεων ΑΠΘ στην Helexpo και οι ακόλουθες μονάδες που φιλοξενούνται εκεί θα δρομολογούνται μέσω εφεδρικής σύνδεσης χαμηλότερης χωρητικότητας:

* Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
* Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

30-11-2018 08:12 - Ενημέρωση

Η διακοπή ξεκίνησε στις 07:55.

30-11-2018 21:49 - Κλείσιμο δελτίου

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και όλες οι συνδέσεις δικτύου έχουν επανέλθει.

Επεξήγηση σοβαρότητας:

Πρόβλημα που επηρεάζει μεγάλη ομάδα χρηστών (πχ ένα σύνολο από κτίρια) που αφορά τη σύνδεσή τους με το υπόλοιπο δίκτυο του ΑΠΘ και το Internet ή πρόβλημα (διακοπή) σε βασική κεντρική υπηρεσία. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ και το πρόβλημα παρουσιαστεί εντός των ωρών που υπάρχει παρακολούθηση των προσφερομένων υπηρεσιών (08:00-16:00), διατίθεται όλο το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για την ταχύτερη αποκατάσταση του προβλήματος, ακόμα και εκτός ωραρίου.