Διακοπή σύνδεσης με κόμβους Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Αστεροσκοπείου

Έναρξη προβλήματος: 23-12-2016 13:24
Λήξη προβλήματος: 23-12-2016 13:59
Κατάσταση δελτίου: Κλειστό
Τύπος δελτίου: Βλάβη
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Χαράλαμπος Λασκαρίδης
Χρόνος αποκατάστασης: 35 λεπτά
Αποκατάσταση από: ΑΠΘ - Τεχνική Υπηρεσία
Τρέχουσα σοβαρότητα: Σοβαρό πρόβλημα σε δευτερεύον σύστημα παραγωγής που επηρεάζει μικρή ομάδα χρηστών  Επεξήγηση
20-12-2016 15:31 - Αρχική περιγραφή δελτίου

Την Παρασκευή 23/12 και στο διάστημα 08:00 - 14:00 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρολογικές εργασίες στον υποσταθμό Μέσης Τάσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης με αποτέλεσμα την διακοπή δικτύου στα κτίρια της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και του Αστεροσκοπείου.

21-12-2016 09:05 - Ενημέρωση

Λόγω της διακοπής δε θα είναι δυνατή η λειτουργία του σημείου εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ που στεγάζεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Οι υπηρεσίες υποστήριξης θα παρέχονται απομακρυσμένα μέσω

Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου - support@auth.gr
Τηλεφώνου - 2310 999000 (8:15-15:00)
Φαξ - 2310 999100 και
Live Chat

23-12-2016 15:37 - Κλείσιμο δελτίου

Σημειώθηκαν διακοπές στη λειτουργία των κόμβων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (συμπεριλαμβανομένου της υπόγειας επέκτασης) μέσα στο διάστημα 13:24-13:59.
Δεν σημειώθηκε κάποια διακοπή στη λειτουργία του κόμβου του Αστεροσκοπείου.
Η κατάσταση παραμένει σταθερή από τις 13:59. Το δελτίο κλείνει.

Επεξήγηση σοβαρότητας:

Πρόβλημα που έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της σύνδεσης περιορισμένου αριθμού χρηστών του δικτύου (πχ χρηστών ενός κτιρίου ή ορόφων ενός κτιρίου), ή πρόβλημα (διακοπή) σε δευτερεύουσα κεντρική υπηρεσία. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ, διατίθενται οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι εντός του ωραρίου 08:00-16:00 για την αντιμετώπιση του προβλήματος.