Διακοπή ρεύματος σε κτίρια του campus λόγω ηλεκτρολογικών εργασιών

Έναρξη προβλήματος: 02-12-2016 08:37
Λήξη προβλήματος: 02-12-2016 20:34
Κατάσταση δελτίου: Κλειστό
Τύπος δελτίου: Προγραμματισμένη Εργασία
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Γεώργιος Πάλλας
Χρόνος αποκατάστασης: 11 ώρες, 57 λεπτά
Αποκατάσταση από: ΑΠΘ - Τεχνική Υπηρεσία
Τρέχουσα σοβαρότητα: Σοβαρό πρόβλημα σε δευτερεύον σύστημα παραγωγής που επηρεάζει μικρή ομάδα χρηστών  Επεξήγηση
29-11-2016 11:01 - Αρχική περιγραφή δελτίου

Λόγω εργασιών στον υποσταθμό μέσης τάσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης θα υπάρξει διακοπή ρεύματος στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (κτ. 08, 08a), καθώς και στο Αστεροσκοπείο (κτ. 24). Η διακοπή θα έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή δικτύου στα ως άνω κτίρια. Επιπλέον, λόγω του ότι η Υποστήριξη Χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στεγάζεται στο κτ. της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη.

02-12-2016 08:46 - Ενημέρωση

Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει από την επέκταση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (κτ. 08a).

03-12-2016 10:15 - Κλείσιμο δελτίου

Oι εργασίες κράτησαν παραπάνω του αναμενόμενου και έχουν ολοκληρωθεί. Στις 17:52 επανήλθαν όλοι οι κόμβοι, εκτός από τον κόμβο του πρώτου ορόφου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ο οποίος επανήλθε στις 20:34.

Επεξήγηση σοβαρότητας:

Πρόβλημα που έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της σύνδεσης περιορισμένου αριθμού χρηστών του δικτύου (πχ χρηστών ενός κτιρίου ή ορόφων ενός κτιρίου), ή πρόβλημα (διακοπή) σε δευτερεύουσα κεντρική υπηρεσία. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ, διατίθενται οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι εντός του ωραρίου 08:00-16:00 για την αντιμετώπιση του προβλήματος.