Σποραδικά προβλήματα στη λειτουργία κεντρικών υπηρεσιών λόγω προβλημάτων στην κεντρική υποδομή Βάσεων Δεδομένων

Έναρξη προβλήματος: 12-12-2016 11:30
Λήξη προβλήματος: 19-12-2016 10:56
Κατάσταση δελτίου: Κλειστό
Τύπος δελτίου: Βλάβη
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Ιωαννης Φενερης
Χρόνος αποκατάστασης: 6 ημέρες,23 ώρες, 26 λεπτά
Αποκατάσταση από: ΚΗΔ - Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών
Τρέχουσα σοβαρότητα: Μη κρίσιμο πρόβλημα χωρίς συνέπεια για τους χρήστες  Επεξήγηση
28-11-2016 11:52 - Αρχική περιγραφή δελτίου

Λόγω της βλάβης που παρουσιάστηκε σήμερα στις 08:22 (Δελτίο 2016112802 - https://it.auth.gr/el/authTickets/view/2016112802), πραγματοποιούνται έκτακτες εργασίες στην κεντρική υποδομή Βάσεων Δεδομένων, οι οποίες πιθανόν προκαλέσουν καθυστερήσεις στη λειτουργία των υπηρεσιών του ΚΗΔ.

30-11-2016 14:04 - Ενημέρωση - (Αλλαγή σοβαρότητας )

Λόγω έκτακτων εργασιών με σκοπό την επιδιόρθωση μέρους της υποδομής Βάσεων Δεδομένων, προκλήθηκαν προβλήματα σε υπηρεσίες του ΚΗΔ κατά τα διαστήματα 12:05 - 12:30, 13:10 - 13:25, 13:45 - 14:00. Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη και πιθανώς να επηρεάσουν ξανά τη λειτουργία υπηρεσιών, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί και για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

30-11-2016 16:43 - Ενημέρωση

Στο διάστημα 16:00 έως 16:30 παρουσιάστηκαν σποραδικά προβλήματα στην υποδομή Βάσεων Δεδομένων, τα οποία επηρρέασαν πλήθος υπηρεσιών του ΚΗΔ. Τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν μετά από επέμβαση τεχνικών.

02-12-2016 15:10 - Ενημέρωση

Η κεντρική υποδομή βάσεων δεδομένων που εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό κεντρικών υπηρεσιών, εμφάνισε σημαντική αστάθεια καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Το πρόβλημα εντοπίσθηκε και μπορεί να αναπαραχθεί αλλά η επίλυσή του εμφανίζει μεγάλες δυσκολίες. Αυτή τη στιγμή, γίνεται προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος με όλες τις υπηρεσίες εν λειτουργία ώστε να υπάρξει η μικρότερη δυνατή αναστάτωση. Οι διακοπές που εμφανίζονται είναι συνήθως ολιγόλεπτες και αντιμετωπίζονται μετά από επέμβαση τεχνικών του ΚΗΔ. Εργαζόμαστε εντατικά για την επίλυση του προβλήματος.

07-12-2016 08:18 - Ενημέρωση - (Αλλαγή σοβαρότητας )

Η κατάσταση παραμένει σταθερή από την αρχή της εβδομάδας. Το δελτίο παραμένει ανοικτό μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος.

12-12-2016 10:18 - Ενημέρωση - (Αλλαγή σοβαρότητας )

Λόγω των διακοπών παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών που πιθανόν παρατηρήσατε την προ-προηγούμενη εβδομάδα, παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας περισσότερες πληροφορίες καθώς και σας γνωστοποιούμε ότι την τρέχουσα εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν νέες δοκιμές που ενδέχεται να προκαλέσουν μικροδιακοπές.

Οι βάσεις δεδομένων (β.δ.) είναι ένα σύστημα απ' όπου αντλούν πληροφορίες οι περισσότερες κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΠΘ. Στο παρελθόν, είχαν παρουσιαστεί αρκετές περιπτώσεις διακοπής των β.δ. με αποτέλεσμα να μη λειτουργούν οι υπηρεσίες που "βασίζονται" σε αυτές όπως email, ιστοχώροι κλπ.

Το ΚΗΔ κρίνοντας απαραίτητη τη σταθερότητα των υπηρεσιών, από την αρχή του χρόνου έχει υλοποιήσει μεταξύ άλλων σύστημα υψηλής διαθεσιμότητας των β.δ. του ΑΠΘ. Η μετάβαση από το παλιό σύστημα στο νέο, έγινε σταδιακά και διάφανα για τον τελικό χρήστη όλη τη χρονιά.

Με το νέο σύστημα υψηλής διαθεσιμότητας β.δ. αναγνωρίζονται -μεταξύ άλλων- τα εξής οφέλη:

- Οι βάσεις δεδομένων λειτουργούν ακόμα κι αν κάποιοι εξυπηρετητές εμφανίσουν πρόβλημα και κλείσουν
- Αυξάνεται η ταχύτητα εξυπηρέτησης αιτημάτων β.δ. καθώς μοιράζεται το φορτίο σε περισσότερους εξυπηρετητές
- Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της "δύναμης" των β.δ. με προσθήκη νέων εξυπηρετητών εν λειτουργία
- Γίνεται άμεση και εύκολη λήψη αντιγράφων ασφαλείας αρκετές φορές την ημέρα χωρίς διακοπή λειτουργίας των β.δ.

Το σύστημα που υλοποιήθηκε βασίζεται σε Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και υποστηρίζεται εξ ολοκλήρου από τους τεχνικούς του ΚΗΔ. Το πρόβλημα που εμφανίστηκε το τελευταίο διάστημα απαιτούσε σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία διερεύνησης, εν λειτουργία, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν απρόσμενες διακοπές. Καθώς έχουμε εντοπίσει την αιτία του προβλήματος και θα προσπαθήσουμε την τρέχουσα εβδομάδα να προχωρήσουμε σε νέα παραμετροποίηση του συστήματος ενδέχεται να επηρεαστούν σποραδικά για κάποια λεπτά οι υπηρεσίες μας.

Ζητάμε εκ των προτέρων την κατανόησή σας.

13-12-2016 21:19 - Ενημέρωση

Κατά τις σημερινές προγραμματισμένες εργασίες, παρουσιάστηκαν σποραδικά προβλήματα και καθυστερήσεις στην λειτουργία υπηρεσιών στα παρακάτω διαστήματα:
09:45 - 09:48, 10:59 - 11:02, 11:46 - 11:51, 13:29 - 13:54, 14:35 - 14:51, 15:33 - 15:40, 15:47 - 15:55, 15:55 - 16:24

Οι εργασίες, οι οποίες σταματούν μέχρι και αύριο στις 08:00, κρίθηκαν αναγκαίες, για την διερεύνηση και αντιμετώπιση των συμβάντων αστάθειας της υποδομής Βάσεων Δεδομένων. Οι τεχνικοί του ΚΗΔ καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διακοπές να είναι οι λιγότερο δυνατές και για το μικρότερο δυνατό διάστημα.

Ζητούμε και πάλι την κατανόησή σας για την όποια αναστάτωση προκαλείται στη χρήστη των κεντρικών υπηρεσιών.

14-12-2016 15:21 - Ενημέρωση

Κατά τις σημερινές προγραμματισμένες εργασίες δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα ή καθυστερήσεις στην λειτουργία των υπηρεσιών. Οι εργασίες θα συνεχιστούν αύριο στις 08:00.

15-12-2016 15:46 - Ενημέρωση

Κατά τις σημερινές προγραμματισμένες εργασίες, παρουσιάστηκαν σποραδικά προβλήματα και καθυστερήσεις στη λειτουργία υπηρεσιών στα παρακάτω διαστήματα:
10:29 - 10:39, 12:40 - 12:42, 13:55 - 14:13

Οι εργασίες επιδιόρθωσης σταματούν μέχρι και αύριο στις 08:00. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διακοπές να είναι οι λιγότερο δυνατές και για το μικρότερο δυνατό διάστημα.

19-12-2016 10:56 - Ενημέρωση - (Αλλαγή σοβαρότητας )

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την αναγκαιότητα διατήρησης υψηλής διαθεσιμότητας των υπηρεσιών του ΚΗΔ, αποφασίστηκε προσωρινά η απενεργοποίηση ορισμένων νέων δυνατοτήτων της κεντρικής υποδομής βάσεων δεδομένων που επηρέαζαν τη σταθερότητα της υπηρεσίας.

Οι εργασίες επίλυσης του προβλήματος θα συνεχιστούν μετά τις 9/1/2017.

17-02-2017 09:47 - Κλείσιμο δελτίου

Οι τεχνικές εργασίες, που αφορούν την επίτευξη της μέγιστης σταθερότητας σε συνδυασμό με την υψηλή διαθεσιμότητα της υποδομής Βάσεων Δεδομένων, συνεχίστηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα, και θα συνεχιστούν και στο επόμενο χωρίς να επηρεάσουν την λειτουργία τελικών υπηρεσιών. Το τεχνικό δελτίο κλείνει, και θα προκύψουν νέα σε περιπτώσεις που επηρεαστεί μέρος της κεντρικής υποδομής ή των υπηρεσιών.

Επεξήγηση σοβαρότητας:

Πρόβλημα που δεν επηρεάζει καθόλου τη σύνδεση των χρηστών στο δίκτυο του ΑΠΘ και στο Internet ή την παροχή υπηρεσιών του ΚΗΔ, χάρη σε εφεδρικά συστήματα και συνδέσεις. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ, διατίθενται οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι εντός του ωραρίου 08:00-16:00 για την αντιμετώπιση του προβλήματος μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.