Διακοπή Κεντρικών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΑΠΘ

Έναρξη προβλήματος: 22-01-2016 12:30
Λήξη προβλήματος: 26-01-2016 12:00
Κατάσταση δελτίου: Κλειστό
Τύπος δελτίου: Προγραμματισμένη Εργασία
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Δημήτριος Ζαχαρόπουλος
Χρόνος αποκατάστασης: 3 ημέρες,23 ώρες, 30 λεπτά
Αποκατάσταση από: ΚΗΔ
Τρέχουσα σοβαρότητα: Μη κρίσιμο πρόβλημα χωρίς συνέπεια για τους χρήστες  Επεξήγηση
18-01-2016 17:09 - Αρχική περιγραφή δελτίου

Στις 12/1 στάλθηκε ενημέρωση από την Τεχνική Υπηρεσία του ΑΠΘ ότι θα πραγματοποιηθεί τριήμερη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος από την Παρασκευή 22/1 στις 12:30μμ έως την Κυριακή 24/1 και ώρα 5:00μμ στα κτίρια της Σχολής Θετικών Επιστημών (κτίρια Χημείου, κτίρια ΦΜΣ και κτίριο Βιολογικού). Η διακοπή ρεύματος κρίνεται απαραίτητη για την αναβάθμιση-ανακατασκευή νέων Υποσταθμών Μέσης Τάσης.

Η διακοπή ρεύματος επηρεάζει το κεντρικό datacenter του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατά συνέπεια τις κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Πανεπιστήμιου.

Παρόλο που το κεντρικό datacenter προστατεύεται με Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Γεννήτρια ρεύματος), δεν παρέχεται στο ΚΗΔ εγγύηση για τη συνεχή λειτουργία της γεννήτριας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά συνέπεια, για να προστατευθούν κρίσιμα δεδομένα από το ενδεχόμενο "κατάρρευσης", και προκειμένου να διατηρηθούν σε λειτουργία κρίσιμες υπηρεσίες, το ΚΗΔ ενεργοποίησε ένα σχέδιο εκτάκτων αναγκών που προβλέπει μεταφορά υπηρεσιών σε εφεδρικό Datacenter. Το μεγαλύτερο μέρος των μεταφορών θα πραγματοποιηθεί "εν λειτουργία" (live migration). Για τις μεταφορές που θα απαιτηθεί διακοπή παροχής, θα δημιουργηθούν ξεχωριστά τεχνικά δελτία.

Λόγω περιορισμού υπολογιστικών πόρων στο εφεδρικό Datacenter και λόγω μεσολάβησης Σαββατοκύριακου, έγινε επιλογή των πιο κρίσιμων υπηρεσιών για μεταφορά. Οι υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακων, θα διακοπούν για προληπτικούς λόγους.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι μετακινήσεις υπηρεσιών (υποδομής και προς τελικούς χρήστες) και ενδεχομένως θα διαπιστώσατε μικροδιακοπές ή άλλες καθυστερήσεις στην απόκριση. Το εφεδρικό Datacenter διαθέτει υποδεέστερο εξοπλισμό όσον αφορά τους υπολογιστικούς πόρους και είναι αναμενόμενο να υπάρχουν καθυστερήσεις στη απόκριση όλων των υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, δεν θα λειτουργούν:

Ηλεκτρονική Γραμματεία - sis.auth (δηλώσεις μαθημάτων, Φοιτητολόγιο, υποβολή βαθμολογίων)
Υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω Windows Terminal Server
Προσωπικός αποθηκευτικός χώρος σε κεντρικές νησίδες υπολογιστών
Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων ΑΠΘ - docs.auth
Υπηρεσίες Legacy Cloud - myfiles.auth (προσωπικός χώρος χρηστών και κοινόχρηστος χώρος ομάδων)
Προσωπικοί δυναμικοί ιστοχώροι - webpages.auth
Προσωπικά ιστολόγια - blogs.auth
Worker Nodes της Πλεγματικής Υποδομής GRID
Αποθηκευτικός χώρος προς εικονικούς εξυπηρετητές τρίτων
Κεντρική Υπηρεσία Backup προς τρίτους

Σε περίπτωση προβλήματος της γεννήτριας του Κεντρικού datacenter, δεν θα λειτουργούν επιπρόσθετα:

Η υπηρεσία φιλοξενίας ιστοχώρων μονάδων και οι φιλοξενούμενοι ιστοχώροι - hosted.auth
Ανοικτά μαθήματα - opencourses.auth
Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΑΠΘ - elearning.auth
Σύστημα Τηλεδιασκέψεων ΑΠΘ - conf.auth
Υπηρεσίες Cloud - mycloud.auth
Τηλεφωνία IP μέσω SIP
Σύστημα έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών
Εικονικές Υποδομές προς τρίτους
Συνδέσεις τηλεφωνίας και δεδομένων όλων των εξωκειμένων μονάδων (πλην της τηλεφωνίας στα Νοσοκομεία Παπαγεωργίου και Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων που θα δεν επηρεάζεται)
Η κύρια και η 1η εφεδρική σύνδεση με το Internet. Η κίνηση θα δρομολογηθεί από τη 2η εφεδρική σύνδεση.

Οι υπόλοιπες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των υπολογιστικών πόρων του εφεδρικού datacenter.

Η αποκατάσταση των υπηρεσιών θα γίνει σταδιακά αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την επιβεβαίωση του τέλους των εργασιών από τον επιβλέποντα μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΑΠΘ. Για τον ακριβή χρόνο αποκατάστασης θα ενημερώνεστε μέσω του σχετικού τεχνικού δελτίου.

Το τεχνικό δελτίο θα ενημερώνεται καθώς θα εξελίσσονται οι εργασίες διακοπής - επαναφοράς.

22-01-2016 09:11 - Ενημέρωση

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που λάβαμε, θα πραγματοποιηθούν δύο διακοπές ρεύματος στις οποίες δεν θα υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος από τις γεννήτριες. Οι διακοπές αυτές δεν αναμένεται να ξεπεράσουν το χρόνο αντοχής των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) του ΚΗΔ. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα ασφάλειας ξεπεραστεί, το ΚΗΔ θα προχωρήσει σε επείγουσα διακοπή όλων των εξυπηρετητών του Κεντρικού Datacenter, που θα επηρεάσουν τη δεύτερη κατηγορία υπηρεσιών του αρχικού δελτίου.

Όλες οι κρίσιμες υπηρεσίες υποδομής και σημαντικές υπηρεσίες τελικών χρηστών (πχ email) έχουν ήδη μεταφερθεί και εξυπηρετούνται από το εφεδρικό datacenter. Γίνονται προσπάθειες για μεταφορά και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής γραμματείας.

22-01-2016 14:42 - Ενημέρωση

Από τις 12:00μμ έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος, και το κεντρικό datacenter τροφοδοτείται από μονάδες UPS και γεννήτριες ρεύματος.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, δεν θα λειτουργούν:

- Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων ΑΠΘ - docs.auth
- Υπηρεσίες Legacy Cloud - myfiles.auth (προσωπικός χώρος χρηστών και κοινόχρηστος χώρος ομάδων)
- Worker Nodes της Πλεγματικής Υποδομής GRID
- Αποθηκευτικός χώρος προς εικονικούς εξυπηρετητές τρίτων
- Κεντρική Υπηρεσία Backup προς τρίτους


Σε περίπτωση προβλήματος της γεννήτριας του κεντρικού datacenter, δεν θα λειτουργούν επιπρόσθετα:

- Προσωπικός αποθηκευτικός χώρος σε κεντρικές νησίδες υπολογιστών
- Υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω Windows Terminal Server
- Προσωπικοί δυναμικοί ιστοχώροι - webpages.auth
- Προσωπικά ιστολόγια - blogs.auth
- Ανοικτά μαθήματα - opencourses.auth
- Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΑΠΘ - elearning.auth
- Σύστημα Τηλεδιασκέψεων ΑΠΘ - conf.auth
- Υπηρεσίες Cloud - mycloud.auth
- Τηλεφωνία IP μέσω SIP
- Σύστημα έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών
- Εικονικές Υποδομές προς τρίτους
- Συνδέσεις τηλεφωνίας και δεδομένων όλων των εξωκειμένων μονάδων (πλην της τηλεφωνίας στα Νοσοκομεία Παπαγεωργίου και Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων που θα δεν επηρεάζεται)
- Η κύρια και η 1η εφεδρική σύνδεση με το Internet. Η κίνηση θα δρομολογηθεί από τη 2η εφεδρική σύνδεση.

24-01-2016 20:46 - Ενημέρωση

Οι ηλεκτρολογικές υπηρεσίες ολοκληρώθηκαν. Όλες οι υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά και δεν παρατηρήθηκε διακοπή σε κρίσιμες υπηρεσίες υποδομής και άλλες σημαντικές κεντρικές υπηρεσίες.

Ξεκίνησε ήδη η μεταφορά κεντρικών υπηρεσιών εν λειτουργία (live migration) προς το κεντρικό Datacenter. Η διαδικασία αυτή, αναμένεται να διαρκέσει όλη την εβδομάδα. Κατά το διάστημα αυτό, θα πραγματοποιούνται μικρο-διακοπές σε κεντρικές υπηρεσίες της τάξης των μερικών λεπτών.

24-01-2016 20:47 - Ενημέρωση - (Αλλαγή σοβαρότητας )

Για το διάστημα μεταφοράς των υπηρεσιών, αλλάζει η σοβαρότητα του δελτίου σε "μη κρίσιμο".

25-01-2016 08:47 - Ενημέρωση - (Αλλαγή σοβαρότητας )

Μετά την επαναφορά του ρεύματος από τη ΔΕΗ, διαπιστώθηκε αστοχία στη λειτουργία του UPS που τροφοδοτεί το Datacenter που φιλοξενεί εξοπλισμό της Πλεγματικής Υποδομής (GRID). Το πρόβλημα διερευνάται. Συνεχίζουν να μη λειτουργούν οι υπηρεσίες:

- Worker Nodes της υπολογιστικής συστοιχίας GR-01-AUTH
- Υπερυπολογιστικός κόμβος HG-03-AUTH
- Συστοιχία Big Data

27-01-2016 12:55 - Ενημέρωση - (Αλλαγή σοβαρότητας )

Τα προβλήματα στην Πλεγματική Υποδομή (GRID) αποκαταστάθηκαν. Αναμένεται μικρή διακοπή στην πρόσβαση των θυρίδων e-mail σύμφωνα με το δελτίο https://it.auth.gr/el/authTickets/view/2016011804, για να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες που σχετίζονται με τη διακοπή Κεντρικών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών λόγω εργασιών της ΔΕΗ.

29-01-2016 09:52 - Κλείσιμο δελτίου

Όλες οι εργασίες ολοκληρώθηκαν.

Επεξήγηση σοβαρότητας:

Πρόβλημα που δεν επηρεάζει καθόλου τη σύνδεση των χρηστών στο δίκτυο του ΑΠΘ και στο Internet ή την παροχή υπηρεσιών του ΚΗΔ, χάρη σε εφεδρικά συστήματα και συνδέσεις. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ, διατίθενται οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι εντός του ωραρίου 08:00-16:00 για την αντιμετώπιση του προβλήματος μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.