Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού από την εφαρμογή sis.auth.gr

Η υποβολή αιτήσεων, η πληρωμή και η παραλαβή πιστοποιητικών (π.χ. πιστοποιητικό σπουδών, αντίγραφο πτυχίου) μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα με χρήση της εφαρμογής ηλεκτρονικής γραμματείας – sis.auth.gr/old. Μπορείς να αιτηθείς πιστοποιητικό για το πρόγραμμα σπουδών που συνδέεται με το λογαριασμό αποφοίτου που διατηρείς. Για να δεις ποιο είναι αυτό πήγαινε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής sis.auth.gr/old.

Ως απόφοιτος, θα πρέπει να καταβάλεις κάποιο παράβολο ανάλογα με το πιστοποιητικό που αιτείσαι. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής. Παράβολο καταβάλεις επίσης, αν είσαι τελειόφοιτος που έχει αιτηθεί ορκομωσία και θέλεις μεμβράνη πτυχίου. Το κόστος για κάθε είδος πιστοποιητικού φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πιστοποιητικό Κόστος
Πιστοποιητικών σπουδών 6 €
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 6 €
Μεμβράνη πτυχίου 32 €
Μεμβράνη μεταπτυχιακού διπλώματος 32 €
Μεμβράνη διδακτορικού διπλώματος 32 €
Αντίγραφο προπτυχιακού πτυχίου 6 €
Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος 13 €
Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος 13 €
Παράρτημα Διπλώματος 0 €

 

Από το κεντρικό μενού επιλέγουμε Εξυπηρέτηση > Αιτήσεις

Στη σελίδα που εμφανίζεται επιλέγουμε Νέα αίτηση.

Υποβολή αίτησης

Στο πεδίο Τύπος αίτησης επιλέγουμε Πιστοποιητικό και συμπληρώνουμε τα υπόλοιπα πεδία:

 • Είδος του πιστοποιητικού - έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε:
  - πιστοποιητικό σπουδών,
  - αντίγραφο πτυχίου,
  - μεμβράνη πτυχίου,
  - πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
  - παράρτημα διπλώματος.
 • τον Αριθμό αντιγράφων, καθώς και
 • τον τρόπο Παραλαβής (εντύπως από τη γραμματεία ή ηλεκτρονικά) - αν επιλέξουμε να παραλάβουμε το πιστοποιητικό μας από τη γραμματεία θα πρέπει να προσέλθουμε στο γκισέ εξυπηρέτησης της γραμματείας του τμήματος όταν ειδοποιηθούμε ότι είναι έτοιμο το πιστοποιητικό. Στην περίπτωση που επιλέξουμε να παραλάβουμε ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό μας μέσω της εφαρμογής sis.auth.gr τότε το πιστοποιητικό θα έχει δύο μορφές. Στη μία μορφή θα φέρει ψηφιακή υπογραφή οπότε θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε μόνο ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω email) και στην άλλη μορφή που θα είναι η εκτυπώσιμη θα φέρει κωδικό ελέγχου εγκυρότητας από τον παραλήπτη του. Παρακάτω στην ενότητα Παραλαβή πιστοποιητικού αναλύονται περισσότερο οι διαθέσιμες μορφές του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα πιστοποιητικό που είναι ηλεκτρονικό και έχει υπογραφεί ψηφιακά, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να το αποδέχονται οι δημόσιες υπηρεσίες εφόσον το λάβουν ηλεκτρονικά.
 • Αν θέλουμε μπορούμε να σημειώσουμε κάποια σχόλια που απευθύνονται στην γραμματεία στο αντίστοιχο πεδίο. Τέλος, κάνουμε Υποβολή αίτησης.

Πληρωμή

Στο επόμενο βήμα είτε θα προχωρήσουμε την πληρωμή του παράβολου που αντιστοιχεί στο πιστοποιητικό που αιτούμαστε είτε μπορούμε να επιλέξουμε να πληρώσουμε αργότερα όποτε επιθυμούμε. Διαφορετικά, μπορούμε να ακυρώσουμε την αίτηση.

Στην περίπτωση που επιλέξουμε να πληρώσουμε αργότερα, η αίτησή μας θα εμφανίζεται Σε αναμονή πληρωμής στο περιβάλλον των αιτήσεων και θα πρέπει να επιλέξουμε Επεξεργασία για να ολοκληρώσουμε την πληρωμή.

Προχωρώντας με την πληρωμή, κατευθυνόμαστε σε ιστοχώρο της Τράπεζας Πειραιώς για να επιλέξουμε τον τρόπο πληρωμής και να δώσουμε τα στοιχεία της κάρτας μας.

 

Αφού ολοκληρώσουμε με επιτυχία την πληρωμή θα λάβουμε σχετικό email και θα εμφανίζεται η αίτησή μας για το πιστοποιητικό που ζητάμε Σε εκκρεμότητα μέχρι να εκδοθεί από την Γραμματεία.

 

Παραλαβή πιστοποιητικού

Η παραλαβή του πιστοποιητικού μπορεί να γίνει αφού ειδοποιηθούμε μέσω email ότι είναι έτοιμο το/τα πιστοποιητικό/ά που έχουμε ζητήσει και σύμφωνα με τον τρόπο που επιλέξαμε κατά την αίτηση.

Αν είχαμε επιλέξει να γίνει η παραλαβή από τη γραμματεία του τμήματος θα πρέπει να προσέλθουμε στο γκισέ εξυπηρέτησης της γραμματείας του τμήματος ενώ αν επιλέξαμε η παραλαβή να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του sis.auth.gr τότε θα πρέπει να συνδεθούμε στο περιβάλλον https://sis.auth.gr/new/allRequests και να κατεβάσουμε το σχετικό αρχείο στον υπολογιστή μας. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής παραλαβής υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:

 • : Επιλέγουμε για να παραλάβουμε το πιστοποιητικό μας ψηφιακά υπογεγραμμένο. Θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε μόνο ηλεκτρονικά π.χ. να το στείλουμε μέσω email
 • : Επιλέγουμε αν χρειάζεται να προσκομίσουμε το πιστοποιητικό σε έντυπη μορφή. Σε αυτήν την περίπτωση το πιστοποιητικό δε θα φέρει υπογραφή αλλά έναν σύνδεσμο για τον έλεγχο της εγκυρότητάς του από τον παραλήπτη.
 •  : Επιλέγουμε για να αντιγράψουμε το σύνδεσμο του ψηφιακά υπογεγραμμένου πιστοποιητικού και να τον στείλουμε με email.
 •  : Επιλέγουμε αν θέλουμε να δώσουμε απευθείας πρόσβαση σε τρίτο να δει το πιστοποιητικό μας online, χρησιμοποιώντας κάποιο στοιχείο ταυτοποίησής του που έχουμε στη διάθεσή μας (π.χ. ΑΜΚΑ, ΑΔΤ). Θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση αφού το έχει δει.

 

 
Με εικόνες