Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τη διαδικασία υποβολής αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού από αποφοίτους Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τμημάτων. Καθώς δεν δίνουν όλα τα Τμήματα όλα τα διαθέσιμα Πιστοποιητικά(επί πληρωμή), αν δεν είστε σίγουροι πως δικαιούστε το Πιστοποιητικό  που θέλετε να αιτηθείτε, επικοινωνήστε πρώτα με τη Γραμματεία του Τμήματος σας.

 

Παρακάτω σας παραθέτουμε το κόστος κάθε πιστοποιητικού που θέλετε να αιτηθείτε:

 

Πιστοποιητικό

Κόστος

Πιστοποιητικών σπουδών
 

6

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 
6
Μεμβράνη πτυχίου (δεν είναι διαθέσιμη)
 
32
Μεμβράνη μεταπτυχιακού διπλώματος (δεν είναι διαθέσιμη)
 
32
Μεμβράνη διδακτορικού διπλώματος (δεν είναι διαθέσιμη)
 
32
Αντίγραφο προπτυχιακού πτυχίου
 
6
Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος
 
13
Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος
 
13

 

Συνδεομάστε με τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού, που έχουμε διατηρήσει ως απόφοιτοι, στην υπηρεσία students.auth.gr και από την αρχική σελίδα επιλέγουμε Εξυπηρέτηση και κατόπιν Αιτήσεις.

 

Επιλέγουμε Νέα Αίτηση.

Βρίσκουμε την αίτηση (επί πληρωμή) που μας ενδιαφέρει και πατάμε Επιλογή.

Στη συνέχεια επιλέγουμε Αίτηση.

Βρίσκουμε την αίτηση που μόλις υποβάλαμε, η οποία και θα εμφανίζεται ως Προσωρινά αποθηκευμένη, και επιλέγουμε Ολοκλήρωση ενέργειας για να μεταβούμε στην ηλεκτρονική πληρωμή του αντίστοιχου παραβόλου της αίτησης.

 

Συμπληρώνουμε τα απαιτούμενα προσωπικά μας στοιχεία και επιλέγουμε Υποβολή.

 

Μετά τη συμπλήρωση των προσωπικών μας στοιχείων, μεταφερόμαστε στο περιβάλλον πληρωμής της τράπεζας, όπου πρέπει να συμπληρώσουμε τα στοιχεία της χρεωστικής/πιστωτικής μας κάρτας και να ολοκληρώσουμε την πληρωμή του παραβόλου.

 

 

Αφού ολοκληρώσουμε επιτυχώς την πληρωμή μας,  μεταφερόμαστε στην οθόνη επιβεβαίωσης. Η αίτησή μας έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματός μας και θα αναμένουμε την εξυπηρέτησή της.

 

 

Παραλαβή Πιστοποιητικού

 

Η παραλαβή του πιστοποιητικού μπορεί να γίνει αφού ειδοποιηθούμε μέσω email ότι είναι έτοιμο το/τα πιστοποιητικό/ά.

Για την παραλαβή του πιστοποιητικού μεταβαίνουμε από το κεντρικό περιβάλλον της υπηρεσίας students.auth.gr στην Εξυπηρέτηση > Αιτήσεις. Από εκεί βρίσκουμε την αίτηση μας και επιλέγουμε Κατέβασε τα έγγραφα, για να αποθηκεύσουμε το πιστοποιητικό μας στον υπολογιστή μας.

 
Με εικόνες