Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης με Ubuntu

Προσοχή! Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν την έκδοση Ubuntu 15.10 ή νεότερη.

Ανοίγουμε τις Συνδέσεις Δικτύου/ Network Connections χρησιμοποιώντας την αναζήτηση.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Προσθήκη/ Add.

Ως τύπο δικτύου επιλέγουμε Wi-Fi και επιλέγουμε Δημιουργία/ Create.

Στο νέο παράθυρο στην καρτέλα Wi-Fi στα πεδία Όνομα Σύνδεσης/ Connection Name και SSID πληκτρολογούμε eduroam.

Στην καρτέλα Wi- Fi Security συμπληρώνουμε τα πεδία όπως στον παρακάτω πίνακα και επιλέγουμε Αποθήκευση/ Save.

Πεδίο Τιμή
Security WPA & WPA2 Enterprise
Authentication Tunneled TLS
CA Certificate Hellenic_Academic_And_Research_Institutions_RootCA_2011.pem
Inner Authentication MSCHAPv2
Username Πανεπιστημιακό e-mail (π.χ username@law.auth.gr)
Password Κωδικός Ιδρυματικού Λογαριασμού

Η αρχή πιστοποίησης Hellenic_Academic_And_Research_Institutions_Autority_CA.pem μπορεί να βρεθεί στο φάκελο /etc/ssl/certs.

Από το εικονίδιο των δικτύων επιλέγουμε (πάνω δεξιά) το δίκτυο eduroam.
 
Με εικόνες