Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο WebDAV σε Windows Xp

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης (patch): http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15123

Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη/Start ->Θέσεις Δικτύου/My Network Places.


 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε στα αριστερά Προσθήκη Θέσης Δικτύου/Add a network place.

 

Στο νέο παράθυρο επιλέξτε Επόμενο/Next->Επιλέξτε μια άλλη θέση δικτύου/Choose another network location->Επόμενο/Next.

Στον οδηγό που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε στο σύνδεσμο το όνομα του εξυπηρετητή (server) https://myfiles.auth.gr/dav και πατήστε Επόμενο/Next.

Στη συνέχεια δώστε το όνομα χρήστη/username και τον κωδικό πρόσβασης/password σας και πατήστε ΟΚ.

Δώστε ένα όνομα στη νέα θέση δικτύου/network place και πατήστε Επόμενο/Next.

Τέλος, πατήστε Τέλος/Finish.

Θα πρέπει να δείτε τους χώρους Private (προσωπικός χώρος αποθήκευσης) και Website at users.auth.gr (προσωπικός χώρος στατικών ιστοσελίδων και διαμοιρασμού αρχείων) μέσω του εξυπηρετητή myfiles.auth.gr.

Οτιδήποτε βρίσκεται στο χώρο Private δε δημοσιεύεται και σ'αυτό έχετε πρόσβαση μόνο εσείς. Χρησιμεύει ως ενας εξωτερικός σκληρός δίσκος στον οποίο έχετε πρόσβαση όπου κι αν βρεθείτε.
Οτιδήποτε βρίσκεται στο χώρο Website at users.auth.gr δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στην τοποθεσία http://users.auth.gr/username όπου username το όνομα χρήστη του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι σκόπιμο να επιλέγετε Αποσύνδεση χρήστη/Log Off username όταν τελειώνετε την εργασία σας σε κοινόχρηστους υπολογιστές γιατί διαφορετικά επιτρέπετε και σε άλλους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση στον προσωπικό σας χώρο από τον ίδιο υπολογιστή.

 
Με εικόνες