Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο WebDav σε Windows7

Eπιλέξτε Εκκίνηση/Start-> Εκτέλεση/Run και πληκτρολογήστε services.msc. Επιλέξτε την υπηρεσία WebClient και κάντε διπλό κλικ. Στην καρτέλα Γενικά/General επιλέξτε σαν «Tύπο εκκίνησης»/"Startup type" Αυτόματα/Automatic και στην Κατάσταση υπηρεσίας/Service status πατήστε Έναρξη/Start αν δεν είναι ήδη επιλεγμένη.

Απενεργοποίηση του Αυτόματου Εντοπισμού των ρυθμίσεων/Automatically detect settings. Στον Internet Explorer επιλέξτε Εργαλεία/ Tools->Επιλογές Internet/ Internet Options->Συνδέσεις/Connections->Ρυθμίσεις LAN/LAN Settings και απενεργοποιήστε τον «Αυτόματο εντοπισμό ρυθμίσεων»/"Automatically detect settings".

Πηγαίνετε στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου/My computer και από τα Εργαλεία/Tools επιλέξτε Αντιστοίχιση μονάδας δίσκου δικτύου/Map Network Drive.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται πληκτρολογήστε στη θέση Φάκελος/Folder "https://myfiles.auth.gr/dav" , κάντε κλικ στις επιλογές Επανασύνδεση κατά την εκκίνηση/Reconnect at logon και Connect using different credentials και πατήστε Τέλος/Finish.

 

Στο παράθυρο δώστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας και πατήστε ΟΚ .

Θα πρέπει να δείτε τους χώρους Private (προσωπικός χώρος αποθήκευσης) και Website at users.auth.gr(προσωπικός χώρος στατικών ιστοσελίδων και διαμοιρασμού αρχείων) μέσω του εξυπηρετητή myfiles.auth.gr.

 

Οτιδήποτε βρίσκεται στο χώρο Private δε δημοσιεύεται και σ'αυτό έχετε πρόσβαση μόνο εσείς. Χρησιμεύει ως ενας εξωτερικός σκληρός δίσκος στον οποίο έχετε πρόσβαση όπου κι αν βρεθείτε.
Οτιδήποτε βρίσκεται στο χώρο Website at users.auth.gr δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στην τοποθεσία http://users.auth.gr/username, όπου username το όνομα χρήστη του ιδρυματικού σας λογαριασμού.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι σκόπιμο να επιλέγετε Αποσύνδεση χρήστη/Log Off username όταν τελειώνετε την εργασία σας σε κοινόχρηστους υπολογιστές γιατί διαφορετικά επιτρέπετε και σε άλλους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση στον προσωπικό σας χώρο από τον ίδιο υπολογιστή.

 
Με εικόνες