Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο WebDav σε Windows10


Πηγαίνουμε στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου/My computer και από τα Εργαλεία/Tools επιλέγουμε Αντιστοίχιση μονάδας δίσκου δικτύου/Map Network Drive. Αν δεν εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων, κάνουμε κλικ στο βελάκι στο πάνω δεξιά μέρος του παραθύρου.

Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται πληκτρολογούμε στη θέση Φάκελος/Folder "https://myfiles.auth.gr/dav", κάνουμε κλικ στις επιλογές "Επανασύνδεση κατά την εκκίνηση/Reconnect at logon" και "Connect using different credentials" και πατάμε Τέλος/Finish.

Εισάγουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό του ιδρυματικού μας λογαριασμού και κάνουμε κλικ στο ΟΚ .

Θα πρέπει να βλέπουμε πλέον τους χώρους Private (προσωπικός χώρος αποθήκευσης) και Website at users.auth.gr (προσωπικός χώρος στατικών ιστοσελίδων και διαμοιρασμού αρχείων) μέσω του εξυπηρετητή myfiles.auth.gr. Επίσης αν έχουμε πρόσβαση σε κάποιον κοινόχρηστο φάκελο, θα εμφανίζεται στην ίδια τοποθεσία και ο κοινόχρηστος φάκελος.
Οτιδήποτε βρίσκεται στο χώρο Private δε δημοσιεύεται και σ'αυτό η πρόσβαση είναι προσωπική. Χρησιμεύει ως ενας εξωτερικός σκληρός δίσκος στον οποίο έχουμε πρόσβαση από οπουδήποτε.
Οτιδήποτε βρίσκεται στο χώρο Website at users.auth.gr δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στην τοποθεσία http://users.auth.gr/username, όπου username το όνομα χρήστη του ιδρυματικού μας λογαριασμού.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι σκόπιμο να επιλέγουμε Αποσύνδεση χρήστη/Log Off username όταν τελειώνουμε την εργασία μας σε κοινόχρηστους υπολογιστές γιατί διαφορετικά επιτρέπουμε και σε άλλους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση στον προσωπικό μας χώρο από τον ίδιο υπολογιστή.

Σε περίπτωση που συνδεόμαστε μέσω Proxy, θα χρειαστεί να ακολουθήσουμε αρχικά τα ακόλουθα βήματα:

Στην αναζήτηση των Windows πληκτρολογούμε Εκτέλεση/Run και κάνουμε κλικ στην εφαρμογή.

Πληκτρολογούμε services.msc και επιλέγουμε ΟΚ.

Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται, κάνουμε διπλό κλικ στην υπηρεσία WebClient. Στην καρτέλα Γενικά/General επιλέγουμε σαν «Tύπο εκκίνησης»/"Startup type" το Αυτόματα/Automatic και στην Κατάσταση υπηρεσίας/Service status πατάμε Έναρξη/Start αν δεν είναι ήδη επιλεγμένη.

Στον Internet Explorer επιλέγουμε Εργαλεία/ Tools->Επιλογές Internet/ Internet Options.

Στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέγουμε Συνδέσεις/Connections->Ρυθμίσεις LAN/LAN Settings, απενεργοποιούμε τον «Αυτόματο εντοπισμό ρυθμίσεων»/"Automatically detect settings" και κάνουμε κλικ στο ΟΚ.

 
Με εικόνες