Κλήση VoIP με MacOSX

Μπορείτε να βρείτε δωρεάν το λογισμικό X-Lite στη διεύθυνση http://www.counterpath.com/x-lite-download.html και να το εγκαταστήσετε.

Αφού εκκινήσετε την εφαρμογή για πρώτη φορά πατήστε Preferences.

Πατήστε στο Accounts και έπειτα New SIP Account.

Συμπληρώστε τα πεδία ως εξής:

Account name: Συμπληρώστε το επιθυμητό όνομα για το λογαριασμό σας.
User ID: Συμπληρώστε το όνομα χρήστη του Ιδρυματικού σας λογαριασμού.
Domain: Πληκτρολογήστε "auth.gr"
Password: Συμπληρώστε τον κωδικό του Ιδρυματικού σας λογαριασμού.
Display name: Συμπληρώστε το όνομά σας, όπως επιθυμείτε να φαίνεται σε τρίτους που καλείτε (εδώ προσοχή, καθώς στην αναγνώριση κλήσης εμφανίζεται αυτό το πεδίο το περιεχόμενο του οποίου μπορεί να είναι παραπλανητικό αφού ο καθένας μπορεί να επιλέξει ελεύθερα το όνομά του π.χ. rector@yale.edu....)

Φροντίστε να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Register with domain and receive calls".
Στο πεδίο "Send outbound via:" επιλέξτε Domain και πατήστε ΟΚ.

 

Ο λογαριασμός σας έχει εγκατασταθεί σωστά στο X-Lite και είναι έτοιμος για χρήση.

Μπορείτε να κάνετε κλήσεις πληκτρολογώντας είτε τον τηλεφωνικό αριθμό που αντιστοιχεί σε ένα άτομο είτε το όνομα χρήστη του Ιδρυματικού του λογαριασμού. Περισσότερες οδηγίες για τον τρόπο κλήσης μπορείτε να δείτε τις οδηγίες στη σελίδα http://www.it.auth.gr/el/voip

 
Με εικόνες