Ρύθμιση σύνδεσης VPN με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης σε Android

Επιλέγουμε Ρυθμίσεις/ Settings από το γρανάζι στο κέντρο ειδοποιήσεων ή από το κεντρικό μενού.

Μόλις ανοίξουν οι ρυθμίσεις στην ενότητα Ασύρματο και Δίκτυα/Wireless & Networks επιλέγουμε την καρτέλα Περισσότερα/More.

Στην επόμενη καρτέλα επιλέγουμε το VPN.

Κάνουμε κλικ στη Προσθήκη νέου προφίλ/Add VPN profile. (Προσοχή! Βάσει της έκδοσης Android και του μοντέλου του κινητού μας, η επιλογή VPN μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό υπο-μενού των ρυθμίσεων).


 

Συμπληρώνουμε την καρτέλα ως εξής:

-Όνομα/Name ⇒ VPN AUTH

-Τύπος/Type ⇒ IPSec Hybrid RSA

-Server Adress ⇒ vpn.auth.gr

-Username+password ⇒ Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού (e-mail και κωδικό πρόσβασης)

Αφού τα συμππληρώσουμε όλα πατάμε ΟΚ.


 

Για να ενεργοποιήσουμε τώρα το VPN αλλάζουμε τη θέση του διακόπτη στο ΟΝ και αυτόματα θα γίνει σύνδεση στο δίκτυο που μόλις δημιουργήσαμε. Μόλις εμφανιστεί κάτω από το δίκτυο VPN η ένδειξη Συνδεδεμένο/Connected είμαστε έτοιμοι.

 
Με εικόνες