Ρύθμιση σύνδεσης VPN με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης σε OSX

Προσοχή! Η συγκεκριμένη ρύθμιση απαιτεί λειτουργικό σύστημα OS X 10.11 ή νεότερο.

Επιλέγουμε τις Ρυθμίσεις Συστήματος/ System Preferences.

Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Δίκτυο/ Network.

Κάνουμε κλικ στο σύμβολο της πρόσθεσης "+" (Δημιουργία νέα υπηρεσίας Create new service) κάτω αριστερά στην οθόνη.

Στο αναδυόμενο παράθυρο συμπληρώνουμε τα πεδία σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και πατάμε Δημιουργία/ Create.

Διεπαφή/ Interface VPN
Τύπος VPN/ VPN Type IKEv2
Όνομα Υπηρεσίας/ Service Name Επιθυμητό όνομα σύνδεσης


 

Στη συνέχεια, στα πεδία Διεύθυνση Διακομιστή/ Server Address και Απομακρυσμένο ID/ Remote ID συμπληρώνουμε "vpn.auth.gr" και επιλέγουμε Ρυθμίσεις Πιστοποίησης/ Authentication Settings.

Επιλέγουμε ως τρόπο πιστοποίησης Όνομα Χρήστη/ Username και στα πεδία Όνομα Χρήστη/ Username και Κωδικός Πρόσβασης/ Password συμπληρώνουμε το πανεπιστημιακό μας e-mail και τον κωδικό μας αντίστοιχα και πατάμε ΟΚ.

Τέλος, επιλέγουμε Εμφάνιση κατάστασης VPN στη γραμμή μενού/ Show VPN status in menu bar και πατάμε Εφαρμογή/ Apply.

Για να συνδεθούμε μέσω VPN, από την γραμμή μενού και το εικονίδιο του VPN επιλέγουμε Σύνδεση/ Connect.

 
Με εικόνες