Έλεγχος σύνδεσης μέσω VPN

Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα http://www.whatismyip.com. Αν συνδέεστε σωστά μέσω VPN και για να έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές θα πρέπει η διεύθυνση ΙΡ που θα βλέπετε να έχει τη μορφή 155.207.xxx.zzz.


Αν δείτε διαφορετική διεύθυνση ακολουθήστε τις οδηγίες της ερώτησης 9 από τις Συχνές ερωτήσεις για την πρόσβαση VPN.

 

 
Με εικόνες