Ρύθμιση σύνδεσης VPN με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης σε Windows 8 και 10

 

Οι οδηγίες αυτές αφορούν μόνο Windows 8 , 8.1 και 10, για Windows 7 δείτε τις αντίστοιχες οδηγίες.

Ρύθμιση σύνδεσης

Στο πεδίο της αναζήτησης κάτω αριστερά στη γραμμή εργασιών γράφουμε Πίνακας Ελέγχου/Control Panel για να τον ανοίξουμε.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Δίκτυο και Internet/Network and Internet.

Στο επόμενο παράθυρο κάνουμε κλικ Κέντρο Δικτύου και κοινής χρήσης/Network and sharing Center.

Στο νέο παράθυρο πηγαίνουμε στη Ρύθμιση Νέας Σύνδεσης Δικτύου\Set up a new connection or network.

Επιλέγουμε Σύνδεση σε νέο χώρο Εργασίας/Connect to a workplace  και στη συνέχεια Επόμενο/Next.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται διαλέγουμε Χρήση της σύνδεσής μου στο Internet/Use my Internet connection (VPN).

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, γράφουμε στο πεδίο Διεύθυνση Internet/Internet address: vpn.auth.gr και επιλέγουμε Δημιουργία/Create.

 

Αυτόματα θα μεταφερθούμε στο κεντρικό παράθυρο όπου πηγαίνουμε στην Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα/Change adapter settings.

Στο καινούργιο παράθυρο κάνουμε δεξί κλικ στη σύνδεση VPN που δημιουργήσαμε και επιλέγουμε Ιδιότητες/Properties.

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί μεταβαίνουμε στη καρτέλα Ασφάλεια/Security και συμπληρώνουμε τα πεδία ως εξής:

  1. Τύπος VPN/Type of VPN: IKEv2
  2. Κρυπτογράφηση δεδομένων/Data encryption: Απαιτείται κρυπτογράφηση
  3. Χρήση επεκτάσιμου πρωτοκόλλου ελέγχου ταυτότητας (EAP)/Use extensible Authentication Protocol (EAP): Microsoft: Προστατευμένο EAP (PEAP) (ενεργοποίηση κρυπτογράφησης)

Στη συνέχεια επιλέγουμε Ιδιότητες/Properties.

Στα πεδία που εμφανίζονται συμπληρώνουμε ως εξής:
  1. Σύνδεση με αυτούς τους διακομιστές/Connect to the servers: radius.auth.gr
  2. Αξιόπιστες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών ρίζας/Reliable root authority issuers: Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011
  3. Ειδοποιήσεις πριν τη σύνδεση/Notifications before log in: Να μην ερωτάται ο χρήστης για την εξουσιοδότηση νέων διακομιστών.

Στο κουμπί Παράμετροι/Parameters αποεπιλέγουμε το κουτάκι για την Αυτόματη χρήση του ονόματος σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασης και πατάμε ΟΚ συνεχόμενα σε όλα τα παράθυρα.

Τώρα κάνουμε κλικ στο εικονίδιο του Wi-Fi (κάτω δεξία στη γραμμή εργασιών), επιλέγουμε τη σύνδεση VPN που μόλις φτιάξαμε και πατάμε Σύνδεση/Connect.

Στο παραθυράκι μου εμφανίζεται συμπληρώνουμε το username από τον ιδρυματικό μας λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασης. Τέλος πατάμε ΟΚ.

Σε περίπτωση που η σύνδεση VPN δεν γίνει με επιτυχία υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον πάροχο του Internet.

Στη περίπτωση αυτή δοκιμάζουμε τη ρύθμιση σύνδεσης VPN με χρήση προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού.

 
Με εικόνες