Ενεργοποίηση επικοινωνίας SSL με χρήση του IIS

Παραλάβετε και αποθηκεύστε το πιστοποιητικό επιλέγοντας το "Παραλαβή πιστοποιητικού σε Δυαδική μορφή με την αλυσίδα πιστοποιητικών". (cert.p7b). Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη η μετατροπή του "cert.p7b" αρχείου της αλυσίδας πιστοποιητικών, σε BASE64 χρησιμοποιώντας την παρακάτω εντολή:

όπου "cert.p7b" το όνομα του αρχείου που περιέχει την αλυσίδα πιστοποιητικών.
Τέλος, εισάγουμε στα Windows το νέο Πιστοποιητικό μαζί με την αλυσίδα πιστοποιητικών που αποκτήσαμε με την εντολή:

Για να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία με SSL, ανοίξτε την κονσόλα διαχείρισης του IIS από το "Control Panel"->"Administrative Tools"->"Computer Management" και από εκεί ανοίξτε το "Services and Applications"->"Internet Information Services"->"Web Sites"->"Default Web Site". Με πάτημα του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού πάνω στο Default Web Site επιλέξτε Properties και από εκεί την καρτέλα Directory Security. Πατήστε το πλήκτρο Server Certificate.

Στο Wizard που θα ξεκινήσει, πατήστε Next και μετά την επιλογή "Assign an existing certificate"

Επιλέξτε το διαθέσιμο πιστοποιητικό και πατήστε Next.

Συνεχίζετε να επιλέγετε Next και στο τέλος Finish για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τέλος, ενεργοποιούμε την SSL λειτουργία από το μενού:
"IIS configuration"->"Web Site tab"->"Advanced"-> "Multiple SSL identities for this Web Site", όπου πρέπει να έχετε ορίσει την default ip address για τη θύρα 443.

 
Με εικόνες