Ενεργοποίηση ssl σε ιστοχώρο του hosted.auth.gr

Ακολουθούμε τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτή τη σελίδα για να αποκτήσουμε πιστοποιητικό για τον ιστοχώρο που φιλοξενείται στο hosted.auth.gr.
Στο hosted.auth.gr δεν μπορούμε να ανεβάσουμε το ιδιωτικό κλειδί εφόσον προστατεύεται με κωδικό. Με τη βοήθεια της openssl (έκδοση για Windows) αφαιρούμε τον κωδικό εκτελώντας την παρακάτω εντολή στην openssl: rsa -in server.key -out server.unprotected.key (server.key είναι το αρχείο που περιέχει το ιδιωτικό μας κλειδί που δημιουργήσαμε με την openssl ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες)

Συνδεόμαστε στο hosted.auth.gr και επιλέγουμε SSL Certificates. Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο θα πρέπει να αιτηθούμε την ενεργοποίησή του με ένα μήνυμα στη διεύθυνση support@auth.gr.

Επιλέγουμε Add SSL Certificate .

Συμπληρώνουμε ένα όνομα για το πιστοποιητικό το οποίο πρόκειται να ανεβάσουμε και στα πεδία Private key, Certificate και CA Certificate επικολλούμε αντίστοιχα το περιεχόμενο από το ιδιωτικό μας κλειδί (server.unprotected.key, βλ. βήμα 2), το πιστοποιητικό που παραλάβαμε από το www.pki.auth.gr σε μορφή *.pem και την ενδιάμεση Αρχή Πιστοποίησης HaricaAuthSSLSubCAR2 (μπορούμε να ανοίξουμε τα αρχεία με το Notepad). Έπειτα πατάμε upload. Το πιστοποιητικό θα ανέβει στο hosted.

 

Από την καρτέλα Websites & Domains επιλέγουμε Hosting Settings.

Στο πεδίο Security ενεργοποιούμε το SSL support και επιλέγουμε το πιστοποιητικό το οποίο ανεβάσαμε στα προηγούμενα βήματα. Πατάμε Apply και μετά OK.

Το πρωτόκολλο https:// έχει ενεργοποιηθεί στον ιστοχώρο που φιλοξενείται στο hosted.auth.gr .

 
Με εικόνες