Ανανέωση άδειας SPSS για προσωπικό

 

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν το μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ κ.α.),

Με την ανανέωση του λογισμικού (συνήθως τον Απρίλιο) εμφανίζονται οι νέοι κωδικοί στη σελίδα "Το λογισμικό μου".

Εάν έχουμε εγκατεστημένο το SPSS 27 ή 25 μπορούμε να ανανεώσουμε την άδεια ακολουθώντας τις οδηγίες που ακολουθούν.

Συνδεόμαστε στη σελίδα Το λογισμικό μου και βλέπουμε στον πίνακα στο κάτω μέρος της σελίδας τον νέο κωδικό για την έκδοση που μας ενδιαφέρει από την υπάρχουσα άδεια. Δεν χρειάζεται να αιτηθούμε νέες άδειες.

Στη συνέχεια εκτελούμε το πρόγραμμα License Authorization Wizard (Έναρξη -> Προγράμματα -> ΙΒΜ SPSS Statistics -> ΙΒΜ SPSS Statistics 25 License Authorization Wizard).

Στο πρώτο παράθυρο θα μας εμφανίσει πληροφορίες για την υπάρχουσα ληγμένη άδεια. Επιλέγουμε Next

Επιλέγουμε Authorized user license (I purchased a single copy of the product) και Next

Στο επόμενο παράθυρο δίνουμε τον κωδικό εγκατάστασης και Next

Στο επόμενο παράθυρο θα πρέπει να εμφανιστεί το μήνυμα Successfully processed all codes.

Επιλέγουμε Next και Finish.

 
Με εικόνες