Εγκατάσταση SPSS για προσωπικό

Kάνουμε λήψη το SPSS 25:
Windows 64 bit: spss-statistics-v.25-64-bit-windows.zip
Windows 32 bit: spss-statistics-v.25-32-bit-windows.zip
Mac OS: ibm-spss-statistics-25-macos.zip
LINUX: ibm-spss-statistics-v.25-linux.zip

Εναλλακτικά μπορείτε να παραλάβετε το πρόγραμμα από τα γραφεία εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ προσκομίζοντας ένα κενό DVD με λευκή εκτυπώσιμη επιφάνεια.

Οδηγίες Εγκατάστασης SPSS 25

 

Αποσυμπιέζουμε το αρχείο που κατεβάσαμε σε ένα νέο φάκελο (δεξί κλικ και Extract/ Αποσυμπίεση) ή εκτελούμε το αντίστοιχο αρχείο από το DVD που έχουμε παραλάβει.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Next

Επιλέγουμε I accept the terms in the license agreement και Next

Επιλέγουμε αν επιθυμούμε να εγκαταστήσουμε το Essentials for Python και Next

(Αν επιλέξουμε Yes στην επόμενη οθόνη θα ρωτήσει για την εγκατάσταση Python 3.4 & 2.7)

Ορίζουμε τον φάκελο εγκατάστασης, επιλέγουμε Next και στο επόμενο παράθυρο Install

Ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση με Finish αφήνοντας επιλεγμένο το Start SPSS Statistics 25 License Authorization Wizard now

Θα εμφανιστεί αυτόματα το παράθυρο για την αδειοδότηση του προγράμματος.

Επιλέγουμε Authorized user license (I purchased a single copy of the product) και Next

Στο επόμενο παράθυρο δίνουμε τον κωδικό εγκατάστασης (σελίδα Το λογισμικό μου) και Next

Σ' αυτό το βήμα είναι απαραίτητο να υπάρχει σύνδεση στο Internet.

Στο επόμενο παράθυρο θα πρέπει να εμφανιστεί το μήνυμα Successfully processed all codes.

Επιλέγουμε Next και Finish.

Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

 
Με εικόνες