Ρύθμιση email σε Outlook 2016 του Office365

O παρακάτω οδηγός αναφέρεται σε ρύθμιση του λογαριασμού email του πανεπιστημίου (username@auth.gr) στην εφαρμογή Outlook 2016 από το Office 365 που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Βρίσκουμε στην αναζήτηση την εφαρμογή του Outlook και την επιλέγουμε.

Μόλις ανοίξει το Outlook, επιλέγουμε Αρχείο/File στο πάνω αριστερό μέρος της σελίδας.

Κάνουμε click στην Προσθήκη Λογαριασμού/Add Account.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται πληκτρολογούμε το email του ιδρυματικού μας λογαριασμού και επιλέγουμε τη Μη αυτόματη ρύθμιση λογαριασμού/Let me set up my account manually από την επιλογή Επιλογές για προχωρημένους/Advanced options. Στη συνέχεια πατάμε Σύνδεση/Connect.

 

Στο νέο παράθυρο επιλέγουμε "IMAP".

Στη συνέχεια, συμπληρώνουμε με τη σειρά τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Πεδίο Incoming mail (Εισερχόμενα):

Server:  mail.auth.gr
Port: 993
Encryption method: SSL/TLS
 

B. Πεδίο Outgoing mail (Εξερχόμενα):

Server:  mail.auth.gr
Port: 587
Encryption method: STARTTLS

 

Μόλις συμπληρώσουμε τα στοιχεία πατάμε Επόμενο/Next.

Στο νέο παράθυρο δε συμπληρώνουμε το κενό που μας δίνει για τον κωδικό του λογαριασμού μας, συνεχίζουμε απλά πατώντας Επόμενο/Next.

Στο νέο παράθυρο που θα εμφανιστεί στην οθόνη μας εισάγουμε μόνο το username του ιδρυματικού μας λογαριασμού και τον κωδικό. Έπειτα, κάνουμε κλικ στο κουτάκι για απομνημόνευση των στοιχείων μας/save this password in your password list και τέλος πατάμε ΟΚ.
 

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Επιλέγουμε ΟΚ και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή.

 
Με εικόνες