Ρύθμιση σύνδεσης με openVPN και όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης σε Windows

Εγκατάσταση VPN client

 

1. Κάνουμε λήψη το OpenVPN

Windows 10: openvpn-install-2.4.8-I607-Win10.exe
Windows 7: openvpn-install-2.4.8-I607-Win7.exe

2. Ανοίγουμε τον φάκελο που κάναμε λήψη το αρχείο, κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο αρχείο κι επιλέγουμε Εκτέλεση ως διαχειριστής / Run as administrator

3. Αν εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο επιλέγουμε More info και Run anyway

4. Στα επόμενα παράθυρα επιλέγουμε διαδοχικά

Next>, I agree, Next> και Install

5. Στα Windows 7 θα χρειαστεί να επιβεβαιώσουμε την εγκατάσταση του TAP Adapter επιλέγοντας Install

6.  Ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση με Finish

Σύνδεση στο VPN

1. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης κάτω δεξιά στην γραμμή εργασιών θα εμφανιστεί το εικονίδιο του VPN (μια οθόνη με ένα λουκέτο)

Αν δεν έχει εμφανιστεί το εικονίδιο του VPN κάτω δεξιά, βρίσκουμε το εικονίδιο του OpenVPN στην επιφάνεια εργασίας και κάνουμε δεξί κλικ και Εκτέλεση ως διαχειριστής / Run as administrator

2. Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο κι επιλέγουμε Connect

3. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο και μετά από λίγο θα ζητήσει να δώσουμε όνομα και κωδικό. Δίνουμε αυτά του ιδρυματικού λογαριασμού μας

4. Το παράθυρο φεύγει και το εικονίδιο του VPN έχει γίνει πράσινο. Έχουμε συνδεθεί

Όταν ολοκληρώσουμε την εργασία μας αποσυνδεόμαστε από το VPN κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο κι επιλέγοντας Disconnect

 

 
Με εικόνες