Εγκατάσταση της Αρχής Πιστοποίησης ΑΠΘ σε Android

Αν χρησιμοποιούμε Android 4.4 KitKat ή νεότερο, η Αρχή Πιστοποίησης είναι ήδη εγκατεστημένη στο χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών του συστήματός μας. (γιατί;)

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε παλιότερη έκδοση, θα πρέπει να αναβαθμίσουμε το λειτουργικό μας σύστημα στην τελευταία.

Μη αυτόματη εγκατάσταση

Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται χειροκίνητη εγκατάσταση, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα.

Κατεβάζουμε το πιστοποιητικό από την σελίδα www.pki.auth.gr/certs/HaricaRootCA2011.der

Στο παράθυρο "Δώστε όνομα στο πιστοποιητικό" που θα εμφανιστεί,  στο πεδίο "Ονομα Πιστοποιητικού" πληκτρολοηγούμε το όνομα του πιστοποιητικού που επιθυμούμε, π.χ. Harica2011, και πατάμε ΟΚ.

Πατάμε ΟΚ στο παρακάτω μήνυμα που θα εμφανιστεί, προκειμένου να ορίσουμε κάποιο μοτίβο ή κωδικό PIN ή κωδικό πρόσβασης.

Ρύθμιζουμε τον τρόπο που επιθυμούμε το ξεκλείδωμα της οθόνης της συσκευής μας.

Η Αρχή Πιστοποίησης ΑΠΘ έχει εγκατασταθεί στη συσκευή μας.

 
Με εικόνες