• Εξ αποστάσεως εξέταση μαθημάτων

    Ρυθμίστε κατάλληλα την εφαρμογή τηλεδιασκέψεων (Zoom, Skype for business, Google Meet) που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε στις εξ αποστάσεως εξετάσεις των μαθημάτων.

    Αν είστε διδάσκων απαιτούνται ρυθμίσεις στα "εικονικά δωμάτια" ώστε οι φοιτητές να εισέρχονται ταυτοποιημένοι.

    Αν είσαι φοιτητής θα πρέπει να εισέρχεσαι στην εξ αποστάσεως συνεδρία με τον ιδρυματικό σου λογαριασμό.

    Δείτε χρήσιμες οδηγίες.