• Αποκτήστε εξ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή

  Μπορείτε να αξιοποιήσετε για την υπογραφή εγγράφων στις συναλλαγές σας με τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ και γενικότερα οπουδήποτε υπάρχει απαίτηση για χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ισότιμης με την ιδιόχειρη, την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή. Η υπηρεσία δεν απαιτεί τη χρήση κρυπτογραφικής συσκευής  (όπως είναι η ακαδημαϊκή ταυτότητα) και η ενεργοποίηση γίνεται χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας για την ταυτοπροσωπία.

  Δείτε τις οδηγίες ανάλογα με την ιδιότητά σας στο ΑΠΘ.

   

 • Εξ αποστάσεως εξέταση μαθημάτων

  Ρυθμίστε κατάλληλα την εφαρμογή τηλεδιασκέψεων (Zoom, Skype for business, Google Meet) που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε στις εξ αποστάσεως εξετάσεις των μαθημάτων.

  Αν είστε διδάσκων απαιτούνται ρυθμίσεις στα "εικονικά δωμάτια" ώστε οι φοιτητές να εισέρχονται ταυτοποιημένοι.

  Αν είσαι φοιτητής θα πρέπει να εισέρχεσαι στην εξ αποστάσεως συνεδρία με τον ιδρυματικό σου λογαριασμό.

  Δείτε χρήσιμες οδηγίες.

   

 • Πραγματοποιήστε μία τηλεδιάσκεψη

  Είστε διδάσκων ή θέλετε να πραγματοποιήσετε μία τηλεδιάσκεψη με την ομάδα σας;

  Δείτε τις οδηγίες για εφαρμογές τηλεδιασκέψεων (Zoom, BBB, Skype for Business, Google Meet) που παρέχονται στα μέλη του ΑΠΘ σε αυτήν την ιστοσελίδα.