• Αποκτήστε εξ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή

  Μπορείτε να αξιοποιήσετε για την υπογραφή εγγράφων στις συναλλαγές σας με τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ και γενικότερα οπουδήποτε υπάρχει απαίτηση για χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ισότιμης με την ιδιόχειρη, την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή. Η υπηρεσία δεν απαιτεί τη χρήση κρυπτογραφικής συσκευής  (όπως είναι η ακαδημαϊκή ταυτότητα) και η ενεργοποίηση γίνεται χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας για την ταυτοπροσωπία.

  Δείτε τις οδηγίες ανάλογα με την ιδιότητά σας στο ΑΠΘ.

   

 • Πραγματοποιήστε μία τηλεδιάσκεψη

  Είστε διδάσκων ή θέλετε να πραγματοποιήσετε μία τηλεδιάσκεψη με την ομάδα σας;

  Δείτε τις οδηγίες για εφαρμογές τηλεδιασκέψεων (Zoom, BBB, Skype for Business, Google Meet) που παρέχονται στα μέλη του ΑΠΘ σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Εφαρμογές τηλεδιασκέψεων