Εργασίες συντήρησης στην Υπηρεσία ηλεκτρονικών μαθημάτων elearning.auth.gr - Διακοπή λειτουργίας

Έναρξη προβλήματος: 09-10-2023 06:00
Λήξη προβλήματος: 09-10-2023 20:36
Κατάσταση δελτίου: Κλειστό
Τύπος δελτίου: Προγραμματισμένη Εργασία
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Χρυσουλα Παπαζογλου
Τρέχουσα σοβαρότητα: Κύριο σύστημα παραγωγής εκτός λειτουργίας που επηρεάζει όλους τους χρήστες

12-07-2023 15:32 - Αρχική περιγραφή δελτίου

Κατά το αναφερόμενο διάστημα, δε θα είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία ηλεκτρονικών μαθημάτων του ΑΠΘ στο σύστημα https://elearning.auth.gr, λόγω εργασιών συντήρησης που σχετίζονται με την αρχή του νέου ακαδημαϊκού έτους.

09-10-2023 20:36 - Κλείσιμο δελτίου

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία

Επεξήγηση σοβαρότητας:

Πρόβλημα που επηρεάζει όλους τους χρήστες του ΑΠΘ, είτε στη σύνδεσή τους με το Internet, είτε στη χρήση βασικών κεντρικών υπηρεσιών. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ και το πρόβλημα παρουσιαστεί εντός των ωρών που υπάρχει παρακολούθηση των προσφερομένων υπηρεσιών (08:00-16:00), διατίθεται όλο το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για την ταχύτερη αποκατάσταση του προβλήματος, ακόμα και εκτός ωραρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο