Υπηρεσίες | Κέντρο IT ΑΠΘ

Status message

Debug:
'Handler views_handler_field_taxonomy tried to add additional_field vocabulary_machine_name but taxonomy_vocabulary could not be added!'
in views_handler_field->add_additional_fields() (line 142 of /var/www/drupal/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_field.inc).

Υπηρεσίες