Εγκατάσταση με license server

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το SPSS εκτός πανεπιστημίου απαιτείται σύνδεση εικονικού δικτύου (VPN)

Για την έκδοση 23, κάνουμε λήψη το πρόγραμμα:
Windows 64 bit: SPSS_Statistics_23_64-bit.zip
Windows 32 bit: SPSS_Statistics_23_32-bit.zip
Mac OS: SPSSSCT_23.0_MAC_OS_ML.dmg
LINUX: SPSSSCT_23.0_LNX_ML.bin
Αποσυμπιέζουμε το zip αρχείο που κατεβάσαμε και εκτελούμε το αρχείο setup.exe (κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε Run as Administrator)

Για την έκδοση 22, κάνουμε λήψη το πρόγραμμα:
Windows 64 bit: SPSS_Statistics_22_win64.exe
Windows 32 bit: SPSS_Statistics_22_win32.exe
Mac OS: SPSS_Statistics_22_TR_Mac.dmg

Στο αρχικό παράθυρο επιλέγουμε Next >

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε Concurrent user license

Στη συνέχεια αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης και Next >

Ορίζουμε ως license manager το tracker01.it.auth.gr

Στα επόμενα παράθυρα επιλέγουμε αν θέλουμε νσ εγκατσσταθούν βοήθεια σε κάποια άλλη γλώσσα, το JAWS ή το Essentials for Python.

(Αν επιλέξουμε Yes στην επόμενη οθόνη θα μας ζητήσει να εγκαταστήσουμε το Python v 2.7)

Στη συνέχεια ορίζουμε τον φάκελο εγκατάστασης και Next >

Ξεκινάμε την εγκατάσταση με Install κι ολοκληρώνουμε με ΟΚ

 
Με εικόνες