Ανανέωση άδειας SPSS

Με την ανανέωση του λογισμικού (συνήθως τον Απρίλιο) εμφανίζονται οι νέοι κωδικοί στη σελίδα "Το λογισμικό μου".

Εάν έχουμε εγκατεστημένο το SPSS μπορούμε να ανανεώσουμε την άδεια ακολουθώντας τις οδηγίες που ακολουθούν.

Συνδεόμαστε στη σελίδα Το λογισμικό μου και βλέπουμε στον πίνακα στο κάτω μέρος της σελίδας τον νέο κωδικό για την έκδοση που μας ενδιαφέρει από την υπάρχουσα άδεια.

Στη συνέχεια εκτελούμε το πρόγραμμα License Authorization Wizard (Έναρξη -> Προγράμματα -> ΙΒΜ SPSS Statistics -> ΙΒΜ SPSS Statistics License Authorization Wizard).

Επιλέγουμε License my product now και Next>

Δίνουμε το νέο κωδικό και Next>

Στα επόμενα παράθυρα επιβεβαιώνουμε ότι ο νέος κωδικός έχει γίνει δεκτός κι η άδεια έχει ανανεωθεί.

 
Με εικόνες