Πρωτοκόλληση

Για να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή docs.auth.gr ως εφαρμογή πρωτοκόλλου προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί επικοινωνία με το ΚΗΔ και να έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθμίσεις για τη Μονάδα σας.

Ο φάκελος Πρωτόκολλο αρχικά είναι προσβάσιμος μόνο από τον προϊστάμενο της Γραμματείας ο οποίος μπορεί να αποδώσει δικαιώματα πρόσβασης και σε άλλα μέλη της Γραμματείας ώστε να διαχειρίζονται από κοινού τα έγγραφα της μονάδας (για την απόδοση δικαιωμάτων διαχειριστή δείτε εδώ).

Η διαδικασία προϋποθέτει να τοποθετηθεί ένα έγγραφο από οποιονδήποτε χρήστη του χώρου της μονάδας μέσα στο φάκελο Εισερχόμενα ή Εξερχόμενα της μονάδας εφόσον πρόκειται να πρωτοκολληθεί έγγραφο που είναι εισερχόμενο ή εξερχόμενο αντίστοιχα.
Μετά την μεταφόρτωση του εγγράφου (η διαδικασία μεταφόρτωσης περιγράφεται στην παράγραφο Μεταφόρτωση νέου εγγράφου) στο φάκελο Εισερχόμενα ή Εξερχόμενα, ο κάθε διαχειριστής του χώρου λαμβάνει ειδοποίηση μέσω email με θέμα «Σας έχει ανατεθεί μια εργασία». Το email αυτό ενημερώνει για μια εργασία σε εκκρεμότητα και αφορά στην πρωτοκόλληση. Σε αυτό επιλέγουμε Λεπτομέρειες εργασίας.

Εναλλακτικά και χωρίς να χρειαστεί να μεταβούμε στα email μας, μπορεί να ολοκληρωθεί η Πρωτοκόλληση μέσα από το ίδιο το περιβάλλον docs.auth.gr. Ανοίγουμε το έγγραφο που επιθυμούμε να πρωτοκολλήσουμε, επιλέγουμε την ένδειξη Διαδικασίες και κάνουμε κλικ στο όνομα του εγγράφου.

 

Στο παράθυρο που ανοίγει και συγκεκριμένα στο κάτω μέρος, βρίσκουμε το όνομά μας και επιλέγουμε το μολυβάκι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία Πρωτοκόλλησης.

 

 

Στην επόμενη σελίδα(δίνουμε τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού αν έχουμε προχωρήσει την Πρωτοκόλληση μέσω του email), επιλέγουμε Approve για να πρωτοκολληθεί το έγγραφο. Θα δούμε το έγγραφο με τον αριθμό πρωτοκόλλου μέσα στο φάκελο που τοποθετήθηκε αρχικά (εισερχόμενα ή εξερχόμενα).

 

 

Ο αριθμός πρωτοκόλλου φαίνεται σε δύο σημεία, είτε στο όνομα του αρχείου είτε στις Ιδιότητες του εγγράφου.

Προσθήκη πληροφοριών σε πρωτοκολλημένο έγγραφο

Μπορούμε να επεξεργαστούμε ένα υπάρχον έγγραφο που έχει πρωτοκολληθεί και να του προσθέσουμε πληροφορίες. Στο έγγραφο επιλεγούμε από το αριστερό μενού Επεξεργασία Ιδιοτήτων.

Στο νέο παράθυρο προσθέτουμε τις πληροφορίες που θέλουμε π.χ. τον Αρχικό Αριθμό Πρωτοκόλλου και την Ημερομηνία του εγγράφου.

Για να προσθέσουμε Μονάδα Προέλευσης σε ένα έγγραφο πατάμε Επιλογή.  Στη συνέχεια ακολουθούμε την διαδρομή Sites>Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης>datalists>Μονάδες Συστήματος και με το σύμβολο + προσθέτουμε την μονάδα που θέλουμε και πατάμε ΟΚ.

 
Με εικόνες