Όλα τα εγχειρίδια

  • Υπηρεσίες e-University

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας Διδασκόντων

Ρύθμιση σύνδεσης

Εγχειρίδιο sis.auth.gr διδασκόντων

Εγχειρίδιο m.auth.gr διδασκόντων

Ρύθμιση συσκευής

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών

Εγχειρίδιο sis.auth.gr φοιτητών

Εγχειρίδιο m.auth.gr φοιτητών
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οδηγίες Διαχείρισης

Το email μου

Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω webmail

Μετάβαση από POP3 σε IMAP

Κοινόχρηστη θυρίδα ενημέρωσης

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ρύθμιση αναζήτησης διευθύνσεων email μελών ΑΠΘ

Προώθηση μηνυμάτων σε άλλη διεύθυνση

Διαγραφή μηνυμάτων

Ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων

Μηχανισμός Διαχωρισμού Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων (Anti-Spam)

Ρύθμιση ημερολογίου

Ρύθμιση αποστολής με άλλη ταυτότητα

Αρχειοθέτηση μηνυμάτων

Πλήρεις Κεφαλίδες

Εγκατάσταση ροής επικαιρότητας μέσω RSS

Ρύθμιση λογαριασμού email σε υπολογιστή εντός ΑΠΘ

Ψευδοδιευθύνσεις (email aliases)

Ρύθμιση αποστολής με άλλη ταυτότητα
  • Ιστοχώροι

Δυναμικές ιστοσελίδες (webpages)

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο FTP

Ιστοχώροι Μονάδων

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο FTP

Αλλαγή Στοιχείων Πρόσβασης

Εγκατάσταση Εφαρμογής

Πως ανεβάζουμε υλικό ιστοσελίδων

Αντίγραφα Ασφαλείας

Δημιουργία παρόχου υπηρεσιών (SP)

Ο ιστοχώρος μου

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο Samba

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο WebDAV

Προσωπικές ιστοσελίδες

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο FTP

Υπηρεσίες ενδιαμέσου (proxy)

Ρύθμιση Proxy Server
  • Δικτυακός αποθηκευτικός χώρος

Αποθηκευτικός χώρος ομάδων

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο FTP

Προσωπικός αποθηκευτικός χώρος myfiles

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο Samba

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο WebDAV

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο FTP
  • Τηλεφωνία

Προσωπικός κωδικός χρέωσης τηλεφωνίας

Χρήση κωδικού χρέωσης τηλεφωνίας

Ταχυδρομείο Φωνής Voice Mail

Voice Mail Αγρόκτημα

IP Voice Mail

Τηλεφωνία VoIP

Ρύθμιση συσκευής

Τηλεφωνική σύνδεση

Γενικές ψηφιακές λειτουργίες

IP Συσκευές
  • Πρόσβαση στο δίκτυο

Ασύρματη πρόσβαση

Ρύθμιση σύνδεσης

Πρόσβαση εικονικού δικτύου (VPN)

Έλεγχος σύνδεσης

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ρύθμιση σύνδεσης με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης

Ρύθμιση σύνδεσης με χρήση προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού

Σύνδεση σε κοινόχρηστη πρίζα

Ρύθμιση σύνδεσης

Έλεγχος σύνδεσης

Σύνδεση σε πρίζα δικτύου

Ρύθμιση σύνδεσης

Έλεγχος σύνδεσης

Αντιμετώπιση προβλημάτων
  • Λογισμικό

ANSYS

Οδηγίες Εγκατάστασης

Ρυθμίσεις νέου license server

ANSYS Electromagnetics (HFSS)

ArcGIS

Οδηγίες Εγκατάστασης

Ρυθμίσεις νέου license server

Aspen

Οδηγίες Εγκατάστασης

Ρυθμίσεις νέου license server

eCognition

Οδηγίες Εγκατάστασης

ENVI

Οδηγίες Εγκατάστασης

Ρυθμίσεις νέου license server

IDL

Οδηγίες Εγκατάστασης

Image-Pro Plus

Οδηγίες Εγκατάστασης

Ρυθμίσεις νέου license server

Mathematica

Οδηγίες Εγκατάστασης

MATLAB

Οδηγίες Εγκατάστασης

Ρυθμίσεις νέου license server

Microsoft DreamSpark

Παραγγελία λογισμικού

Microsoft OVS - ES

Οδηγίες Εγκατάστασης

Μεταφορά λογαριασμού και αρχείων Windows

Origin

Οδηγίες Εγκατάστασης

SPSS Statistics

Οδηγίες Εγκατάστασης
  • Επιστημονικές εφαρμογές

Υπολογιστικές υπηρεσίες

Οδηγίες εγγραφής στο Grid

Απόκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού

Aπόκτηση λογαριασμού σε User Interface

Εγγραφή στο South Eastern European Virtual Organization

Ολοκλήρωση διαδικασίας εγγραφής στις υπηρεσίες του Grid

Εισαγωγή ψηφιακού πιστοποιητικού σε browser

Ανανέωση ψηφιακού πιστοποιητικού

Σύνδεση σε server υπολογιστικής υπηρεσίας

Μεταφορά αρχείων από και προς τον server

Υποστήριξη Επιστημονικών Εφαρμογών

Σύνδεση σε VNC server

Υποβολή εργασιών στην Υπολογιστική Συστοιχία του ΑΠΘ
  • Ασφάλεια

Αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας (CERT)

Αφαίρεση κακόβουλου λογισμικού από Η/Υ

Προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό ΑΠΘ

Εισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού σε πλοηγό

Μεταφορά προσωπικού πιστοποιητικου

Εισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού σε mail client

Ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων

Κρυπτογράφηση μηνυμάτων

Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα

Έλεγχος ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου τύπου pdf

Ψηφιακή υπογραφή κώδικα

Έκδοση νέου προσωπικού πιστοποιητικού

Εισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού σε λειτουργικό

Εξαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού από λειτουργικό

Εξαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού από πλοηγό

Έλεγχος χώρου αποθήκευσης προσωπικού πιστοποιητικού

Ρύθμιση συσκευής για χρήση της Ακαδημαϊκής ταυτότητας

Έλεγχος του πιστοποιητικού στην ακαδημαϊκή ταυτότητα

Ψηφιακά πιστοποιητικά εξυπηρετητών ΑΠΘ

Ενεργοποίηση επικοινωνίας SSL

Απόκτηση ψηφιακών πιστοποιητικών
  • Yπηρεσίες υποδομής

Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Windows (RD)

Εικονικές μηχανές (virtual machines)

Σύνδεση σε εικονική μηχανή

Εγκατάσταση λειτουργικού σύστηματος

Ρυθμίσεις Hardware

Στιγμιότυπα (Snapshots)

Ρύθμιση δικτύου εικονικής μηχανής

Ενεργοποίηση απομακρυσμένης πρόσβασης

Υπηρεσίες καταλόγου (LDAP)

Ρύθμιση αναζήτησης διευθύνσεων email μελών ΑΠΘ

Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού (PKI)

Εγκατάσταση Πιστοποίησης ΑΠΘ