Όλα τα εγχειρίδια

 • Ασφάλεια

Ασφάλεια χρήσης υπηρεσιών

Κλείδωμα εγγράφου pdf

Κρυπτογράφηση Αφαιρούμενου Δίσκου

Κρυπτογράφηση συμπιεσμένων (zip) αρχείων

Αναβάθμιση Έκδοσης Windows

Κρυπτογράφηση μηνυμάτων

Προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό ΑΠΘ

Ρύθμιση συσκευής για χρήση της Ακαδημαϊκής ταυτότητας

Έλεγχος του πιστοποιητικού στην ακαδημαϊκή ταυτότητα

Διαμόρφωση εμφάνισης Ψηφιακής υπογραφής σε πιστοποιητικά που χορηγούν οι Γραμματείες Τμημάτων

Διαμόρφωση εμφάνισης Ψηφιακής υπογραφής στον Adobe Reader

Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα

Έλεγχος ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου τύπου pdf

Έκδοση νέου προσωπικού πιστοποιητικού

Έλεγχος χώρου αποθήκευσης προσωπικού πιστοποιητικού

Μεταφορά προσωπικού πιστοποιητικου

Εισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού σε λειτουργικό

Εισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού σε πλοηγό

Εισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού σε mail client

Εξαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού από λειτουργικό

Εξαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού από πλοηγό

Ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων

Κρυπτογράφηση μηνυμάτων

Αποδέσμευση PIN Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Ψηφιακή υπογραφή κώδικα

Αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας (CERT)

Αφαίρεση κακόβουλου λογισμικού από Η/Υ

Ψηφιακά πιστοποιητικά εξυπηρετητών ΑΠΘ

Απόκτηση ψηφιακών πιστοποιητικών

Ενεργοποίηση επικοινωνίας SSL
 • Υπηρεσίες e-University

Υπηρεσία ηλεκτρονικής γραμματείας προσωπικού

Νέα πιστοποιητικά ΑΠΘ

Εκτύπωση Πιστοποιητικών και Παραρτήματος Διπλώματος

Οδηγίες χρήσης της Cardisoft μέσω RemoteApp

Ρύθμιση για εκτύπωση εγγράφων pdf

Αναλυτικός οδηγός Cardisoft

Εργασίες έναρξης εξαμήνου

Εργασίες λήξης εξαμήνου

Χρήση της εφαρμογής sisassist

Καταχώρηση διδασκόντων στο σύστημα γραμματειών

Καταχώρηση στοιχείων φοιτητών στο σύστημα γραμματειών

Καταχώρηση στοιχείων φοιτητών προγραμμάτων ανταλλαγής

Εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών αιτήσεων φοιτητών

Μεταφορά αρχείων στο tsgram

Σύνδεση στο TSGRAM

Ρύθμιση συσκευής για χρήση της Ακαδημαϊκής ταυτότητας

Διαμόρφωση εμφάνισης Ψηφιακής υπογραφής σε πιστοποιητικά που χορηγούν οι Γραμματείες Τμημάτων

Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα

Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων - docs.auth

Συλλογή υπογραφών σε έγγραφο

Πρωτοκόλληση Εισερχομένων Εγγράφων Ακαδημαϊκών Μονάδων

Πρωτοκόλληση Εξερχομένων Εγγράφων Ακαδημαϊκών Μονάδων

Υποβολή αιτήματος ακαδημαϊκής Μονάδας σε Μονάδα της Διοίκησης

Δημιουργία εξερχομένου εγγράφου από Μονάδα Διοίκησης

Κοινοποίηση εγγράφου

Αποστολή εγγράφου σε άλλη Μονάδα

Εξυπηρέτηση αιτήματος από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης

Επεξεργασία εισερχόμενου αιτήματος φυσικού προσώπου στη Γραμματεία τμήματος

Προβολή ιστοχώρου

Διαχείριση μελών

Μεταφόρτωση νέου εγγράφου

Επεξεργασία εγγράφου

Διαχείριση φακέλων και εγγράφων

Αναζήτηση εκκρεμών και ολοκληρωμένων εργασιών

Προσθήκη μονάδας σε Λίστα δεδομένων

Υποβολή προσωπικών αιτημάτων προς το Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης ΑΠΘ

Aποστολή προσωπικού αιτήματος στη Μονάδα μου

Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα

Σύστημα διαχείρισης ρόλων

Διαχείριση ρόλων

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών

Εφαρμογή για κινητά myAuth

Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού

Δήλωση εγγραφής εξαμήνου

Εγχειρίδιο sis.auth.gr φοιτητών

Πρόγραμμα μαθημάτων και αιθουσών - class.auth

Διαμόρφωση προγραμμάτων μαθημάτων

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων

Εγχειρίδιο νέου sis.auth.gr διδασκόντων

Ρύθμιση υπολογιστή για νέο sis.auth.gr

Αποδέσμευση PIN Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
 • Λογισμικό

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (πρώην Imagine/DreamSpark)

Αναβάθμιση Έκδοσης Windows

Παραγγελία λογισμικού

SPSS Statistics

Οδηγίες ανανέωσης

Οδηγίες Εγκατάστασης

Oracle Academy

Οδηγίες εγγραφής

Microsoft OVS - ES

Μεταφορά λογαριασμού και αρχείων Windows

Οδηγίες Εγκατάστασης

ANSYS

Οδηγίες Εγκατάστασης

ANSYS Electromagnetics (HFSS)

ArcGIS

Οδηγίες Εγκατάστασης

Aspen

Οδηγίες Εγκατάστασης

Ρυθμίσεις νέου license server

eCognition

Οδηγίες Εγκατάστασης

ENVI

Οδηγίες Εγκατάστασης

Ρυθμίσεις νέου license server

IDL

Οδηγίες Εγκατάστασης

Image-Pro Plus

Οδηγίες Εγκατάστασης

Ρυθμίσεις νέου license server

MapInfo

Οδηγίες Εγκατάστασης

Mathematica

Οδηγίες Εγκατάστασης

MATLAB

Οδηγίες Εγκατάστασης

Υποβολή εργασιών MATLAB στην Υπολογιστική Συστοιχία του ΑΠΘ

Origin

Οδηγίες Εγκατάστασης
 • Υπηρεσίες e-University

 • Yπηρεσίες υποδομής

 • Infrastructure Services

Υπηρεσία εκτυπώσεων

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής εκτυπώσεων
 • Υπηρεσίες e-University

 • Yπηρεσίες υποδομής

 • Infrastructure Services

Υπηρεσία εκτυπώσεων

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής εκτυπώσεων
 • Yπηρεσίες υποδομής

Υποδομή πιστοποίησης και εξουσιοδότησης (AAI)

Υπόδειγμα SP Metadata

Σύνδεση εφαρμογής (Service Provider - SP) στην Υποδομή AAI

Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Windows (RD)

Εικονικές μηχανές (virtual machines)

Σύνδεση σε εικονική μηχανή

Εγκατάσταση λειτουργικού σύστηματος

Ρύθμιση δικτύου εικονικής μηχανής

Στιγμιότυπα (Snapshots)

Ενεργοποίηση απομακρυσμένης πρόσβασης

Ρυθμίσεις Hardware

Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού (PKI)

Εγκατάσταση Πιστοποίησης ΑΠΘ

Υπηρεσίες καταλόγου (LDAP)

Ρύθμιση αναζήτησης διευθύνσεων email μελών ΑΠΘ

Υπηρεσίες αποφοίτων

Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού

Αποθήκευση email τοπικά στον υπολογιστή
 • Λογαριασμός χρήστη

 • Υπηρεσίες e-University

Υπηρεσίες αποφοίτων

Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού

Αποθήκευση email τοπικά στον υπολογιστή
 • Υπηρεσίες cloud

 • Software

Microsoft Office365 Education

Εγκατάσταση Office365

Δημιουργία συνεδρίας με Skype for Business

Διαχείριση συνεδρίας με Skype for Business

Εγχειρίδιο συμμετέχοντα σε συνεδρία με Skype for business
 • Υπηρεσίες cloud

 • Software

Microsoft Office365 Education

Εγκατάσταση Office365

Δημιουργία συνεδρίας με Skype for Business

Διαχείριση συνεδρίας με Skype for Business

Εγχειρίδιο συμμετέχοντα σε συνεδρία με Skype for business
 • Τηλεφωνία

Τηλεφωνική σύνδεση

ISDN Συσκευές

IP Συσκευές

Γενικές ψηφιακές λειτουργίες

Ψηφιακές Συσκευές

Ταχυδρομείο Φωνής Voice Mail

Άμεσα γραπτά μηνύματα και διαθεσιμότητα

Οδηγίες

Τηλεφωνία με χρήση έξυπνων συσκευών ή υπολογιστή

Ρύθμιση συσκευής

Προσωπικός κωδικός χρέωσης τηλεφωνίας

Χρήση κωδικού χρέωσης τηλεφωνίας
 • Πρόσβαση στο δίκτυο

Πρόσβαση εικονικού δικτύου (VPN)

Ρύθμιση σύνδεσης με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης

Ρύθμιση σύνδεσης με χρήση προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού

Έλεγχος σύνδεσης

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ασύρματη πρόσβαση

Σύνδεση σε κοινόχρηστη πρίζα

Έλεγχος σύνδεσης

Σύνδεση σε πρίζα δικτύου

Ρύθμιση σύνδεσης

Έλεγχος σύνδεσης

Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οδηγίες Διαχείρισης

email Το email μου

Εγκατάσταση ροής επικαιρότητας μέσω RSS

Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω webmail

Αυτοματοποιημένη ρύθμιση λογαριασμού email

Διαγραφή μηνυμάτων

Προώθηση μηνυμάτων σε άλλη διεύθυνση

Πλήρεις Κεφαλίδες

Αρχειοθέτηση μηνυμάτων

Ρύθμιση αποστολής με άλλη ταυτότητα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων

Κοινόχρηστη θυρίδα ενημέρωσης

Μετάβαση από POP3 σε IMAP

Αποθήκευση email τοπικά στον υπολογιστή

Μηχανισμός Διαχωρισμού Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων (Anti-Spam)

Ρύθμιση αναζήτησης διευθύνσεων email μελών ΑΠΘ

Ρύθμιση ημερολογίου

aliases Ψευδοδιευθύνσεις (email aliases)

Ρύθμιση αποστολής με άλλη ταυτότητα
 • Ιστοχώροι

Φιλοξενία Ιστοχώρων Μονάδων

Δημιουργία παρόχου υπηρεσιών (SP)

Αλλαγή Στοιχείων Πρόσβασης

Αντίγραφα Ασφαλείας

Εγκατάσταση Εφαρμογής

Πως ανεβάζουμε υλικό ιστοσελίδων

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο FTP

Ενεργοποίηση επικοινωνίας SSL

Δυναμικές ιστοσελίδες (webpages)

Αλλαγή Στοιχείων Πρόσβασης

Αντίγραφα Ασφαλείας

Εγκατάσταση Εφαρμογής

Πως ανεβάζουμε υλικό ιστοσελίδων

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο FTP

Ο ιστοχώρος μου

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο FTP

Προσωπικές ιστοσελίδες

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο Samba

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο WebDAV
 • Υπηρεσίες cloud

Google Apps for Education

Ρύθμιση αποστολής με άλλη ταυτότητα

Προσωπικός αποθηκευτικός χώρος myfiles

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο FTP

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο Samba

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο WebDAV