Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης με iOS

Εγκαθιστούμε την αρχή πιστοποίησης του ΑΠΘ σύμφωνα με της οδηγίες της σελίδας εδώ .

Εφόσον βρισκόμαστε στην ακτίνα δράσης των ασύρματων υποδομών του ΑΠΘ, επιλέγουμε το εμφανιζόμενο ασύρματο δίκτυο “eduroam”.

 

Στο παράθυρο «Εισαγωγή στοιχείων για το "eduroam", Εισαγωγή Κωδικού»/”Enter information for “eduroam”, Enter Password”, πληκτρολογούμε, την πλήρη ηλεκτρονική διεύθυνση (email address) του Ιδρυματικού Λογαριασμού μας (π.χ.username@auth.gr, username@lit.auth.gr) και τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο «Κωδικός»/”Password” και επιλέγουμε «Σύνδεση»/”Join”.

Στο παράθυρο «Σύνδεση στο “eduroam”... Πιστοποιητικό»/”Joining “eduroam”... Certificate”, επιλέγουμε «Αποδοχή»/”Accept”.

Η συσκευή μας έχει συνδεθεί με επιτυχία στο “eduroam” και έχει αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις για μελλοντική χρήση.

 
Με εικόνες