Υπηρεσίες ενδιαμέσου (proxy)

Πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό μέσω εξυπηρετητών διαμεσολάβησης
Κατηγορία 
Αφορά 

Οι εξυπηρετητές διαμεσολάβησης μεσολαβούν ανάμεσα στην κίνηση των προσωπικών υπολογιστών των χρηστών και των ιστοσελίδων του παγκοσμίου ιστού καθιστώντας ταχύτερη και αποδοτικότερη την πρόσβαση των χρηστών σε αυτές.

Oι υπηρεσίες web proxy server "μεσολαβούν" ώστε οι προσωπικοί υπολογιστές να επισκέπτονται ιστοσελίδες του παγκόσμιου ιστού ταχύτερα από εκείνους που προσπαθούν απ' ευθείας. H μέθοδος βελτίωσης της ταχύτητας εμφάνισης των ιστοσελίδων βασίζεται στη λειτουργία προσωρινού αποθηκευτικού χώρου (cache), στον οποίο αποθηκεύονται τοπικά (εντός AΠΘ) οι προσφάτως αναζητηθείσες και από άλλους χρήστες ιστοσελίδες.

Όταν ένας χρήστης ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του να χρησιμοποιεί έναν proxy-cache server για ενδιάμεσο, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

  1. Το πρόγραμμα πλοήγησης (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome κλπ.) αντί να επικοινωνήσει απευθείας με τον απομακρυσμένο web server που επιθυμεί ο χρήστης, ζητά από τον proxy server να του προσκομίσει τη σελίδα.
  2. O proxy server αναζητά τη σελίδα στο αποθηκευτικό χώρο του και αν αυτή είναι ήδη αποθηκευμένη την επιστρέφει στο χρήστη, αλλιώς τη ζητά από τον απομακρυσμένο web server.
  3. O απομακρυσμένος web server αποστέλει τις σελίδες στον proxy server.
  4. Τέλος, ο proxy server στέλνει τις σελίδες που ζητήθηκαν στο πρόγραμμα πλοήγησης του χρήστη, το οποίο τις παρουσιάζει.

Μ' αυτό τον τρόπο ο χρήστης βλέπει τις ήδη αποθηκευμένες στον proxy server σελίδες ταχύτερα και ταυτόχρονα μειώνεται η χρήση του εύρους ζώνης της σύνδεσης του πανεπιστημίου με το Internet.

Προϋποθέσεις

Για να κάνετε χρήση της υπηρεσίας ενδιαμέσου θα πρέπει να χρησιμοποιείτε υπολογιστή με ip η οποία ανήκει στο εύρος διευθύνσεων IP του ΑΠΘ (155.207.ΧΧΧ.ΥΥΥ)