Ιστολόγια (blogs)

Φιλοξενία ιστολογίων
Κατηγορία 
Αφορά 

Στην εποχή των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, η υπηρεσία ιστολογίου (blogs) σας επιτρέπει να δημιουργήσετε το προσωπικό σας ιστολόγιο, να συνδεθείτε με άλλους χρήστες, να δημιουργήσετε ομάδες (groups) κοινών ενδιαφερόντων και να επικοινωνήσετε με μηνύματα δραστηριότητας.

Το προσωπικό ιστολόγιο που αποκτάτε είναι προσβάσιμο μέσω της διεύθυνσης http://blogs.auth.gr/<username>

Στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε τις ακόλουθες ενότητες:

  • Κίνηση -  Περιλαμβάνει μια σύνοψη της δραστηριότητας όλων των χρηστών του blogs.auth.gr όπως άρθρα που έχει γράψει κανείς στο προσωπικό του ιστολόγιο, σχόλια, ομάδες κτλ. Μπορείτε να αναφερθείτε σε άλλους χρήστες μεσα στα μηνύματά σας προσθέτωντας τον χαρακτήρα @ μπροστά απο το username τους.
  • Μέλη - Κατάλογος όλων των χρηστών του blogs.auth.gr
  • Ομάδες - Κατάλογος όλων των θεματικών ομάδων που έχουν δημιουργήσει οι χρήστες της σελίδας. Φυσικά και μπορεί ο καθένας απο τους χρήστες του ΑΠΘ να δημιουργήσει τις δικές του ομάδες, να ρυθμίσει ποιοί θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να γίνουν μέλη σε αυτές και να προσκαλέσει τους φίλους να συμμετέχουν σε αυτές.
  • Ιστολόγια – Κατάλογος όλων των προσωπικών ιστολογίων των χρηστών
Προϋποθέσεις

Να διαθέτετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό

Οδηγίες

Για να κάνετε χρήση της υπηρεσίας:

  • Ενεργοποιήστε την υπηρεσία μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης ιδρυματικού λογαριασμού (http://accounts.auth.gr)
  • Επισκεφτείτε τη σελίδα διαχείρισης του ιδρυματικού σας λογαριασμού και συγκεκριμένα στην υπηρεσία “Προσωπικές Ιστοσελίδες”, επιλέξτε την ενεργοποίηση του Ιστολογίου (blog) σας.
  • Επιστρέψτε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (http://blogs.auth.gr) και συνδεθείτε στην υπηρεσία εισάγοντας τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού επιλέγοντας στα δεξιά της ιστοσελίδας τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο.