Σύνδεση σε εικονική μηχανήΓια να συνδεθούμε στην εικονική μας μηχανή προϋπόθεση είναι να βρισκόμαστε στο δίκτυο του ΑΠΘ. Η πρόσβαση είναι δυνατή και μέσω σύνδεσης VPN.

Σύνδεση στο περιβάλλον διαχείρισης της εικονικής μηχανή (Virtual Machine)Συνδεόμαστε στο περιβάλλον διαχείρισης της εικονικής μας μηχανής μέσω του vSphere Client το οποίο μπορούμε να κατεβάσουμε από εδώ.
Στο πεδίο IP address/ Name πληκτρολογούμε vc.it.auth.gr και στα πεδία User name και password δίνουμε τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού συμπληρώνοντας PCLABS\ στο username μας (π.χ. PCLABS\testnoc1).
Εναλλακτικά, μπορούμε να συνδεθούμε στο VM μέσα από το web περιβάλλον (https://vc.it.auth.gr:9443/vsphere-client).Ακολουθούμε την διαδρομή Home-> Inventory -> VMs and Templates. Στην πλευρική στήλη βλέπουμε τις εικονικές μηχανές που είμαστε διαχειριστές.

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση (Power On- Power Off)Για να ενεργοποιήσουμε την εικονική μηχανή επιλέγουμε την εικονική μηχανή από την πλευρική στήλη και κάνουμε Δεξί κλικ-> Power->Power On. 

Για να απενεργοποιήσουμε την εικονική μηχανή επιλέγουμε την εικονική μηχανή από την πλευρική στήλη και κάνουμε Δεξί κλικ-> Power -> Power Off.

Πληροφορίες Εικονικής Μηχανής (Virtual Machine)Μπορούμε να δούμε την κατάσταση της εικονικής μας μηχανής και πολλές ακόμη πληροφορίες από τις διάφορες καρτέλες στη κεντρική σελίδα.


 

Συγκεκριμένα, στην καρτέλα:

  • Summary: Γενικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της εικονικής μηχανής.
  • Resource Allocation: Πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των πόρων της εικονικής μηχανής
  • Performance: Πληροφορίες για την χρήση των πόρων και της επίδοσης της εικονικής μηχανής
  • Task and Events: Πληροφορίες για τις ενεργές διεργασίες της διαχείρισης της εικονικής μηχανής και τις διάφορες ενέργειες/ γεγονότα αυτής.
Άνοιγμα Κονσόλας (Console)Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην κονσόλα της εικονικής μηχανής μέσα από το VSphere Client (που περιγράφηκε στην 1η παράγραφο) ή του web περιβάλλοντος. Επιλέγουμε την εικονική μηχανή που μας ενδιαφέρει και κάνουμε Δεξί κλικ-> Open Console. Εμφανίζεται σε νέο παράθυρο η κονσόλα της εικονικής μηχανής.

 
Με εικόνες