Προσωπικό

Εισαγωγή σε υπηρεσίες

Επιδιώκουμε τη διαρκή απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, υιοθετώντας μεθόδους Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Εκτός από τις βασικές υπηρεσίες που απολαμβάνουν και όλοι οι άλλοι χρήστες, μπορείτε να αξιοποιήσετε

Οι περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες απαιτούν τη χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού που  παραμένει ενεργός για όσο διάστημα διατηρείτε τη σχέση σας με το πανεπιστήμιο. Εξυπηρετούνται όλες οι κατηγορίες προσωπικού, μόνιμοι, αποσπασμένοι, συμβασιούχοι, προσωπικό εργολαβικών συμβάσεων. Προσωπικό που συνταξιοδοτείται από το πανεπιστήμιο διατηρεί πρόσβαση σε ορισμένες από αυτές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Δείτε παρακάτω συχνά ερωτήματα που αφορούν στις υπηρεσίες που σας παρέχονται.

Σύντομες οδηγίες

Συνδεθείτε με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού στην ιστοσελίδα http://academicid.minedu.gov.gr/, επιλέξτε Εγγραφή/Είσοδος-> Προσωπικό Ιδρυμάτων/Φορέων και ακολουθήστε τα βήματα.

Η υπηρεσία παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει δικό της γραφείο αρωγής χρηστών.

Για να ενημερώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα http://www.auth.gr/usersearch, θα πρέπει να συνδεθείτε με τα προσωπικά σας στοιχεία στο περιβάλλον pyka.auth.gr και να επιλέξετε διόρθωση. Ο ενημερωμένος αριθμός τηλεφώνου δημοσιεύεται μετά από μια εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της διόρθωσης.

Δείτε το υπόλοιπο των δωρεάν μονάδων σας για το τρέχον δίμηνο μέσα από το περιβάλλον accounts.auth.gr επιλέγοντας Άλλες υπηρεσίες->E-billing - Προσωπικός κωδικός χρέωσης τηλεφωνίας

Στο ίδιο περιβάλλον μπορείτε να δείτε:

  • τους κωδικούς που είναι υπ' ευθύνη σας,
  • τις δωρεάν μονάδες που δικαιούστε
  • την υπέρβαση που τυχόν έχει προκύψει,
  • τις τυχόν οφειλές από εκκρεμείς λογαριασμούς και
  • την αναλυτική κατάσταση των τηλεφωνικών κλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί με κωδικό χρέωσης που είναι υπό την ευθύνη σας.

Δείτε την τελευταία κατάσταση μισθοδοσία σας και το ιστορικό προηγουμένων μηνών μέσα από την εφαρμογή payroll.auth.gr

Αν είστε εργαζόμενος του ΑΠΘ και έχετε ιδρυματικό λογαριασμό μπορείτε να εισέλθετε στη στο Σύστημα Αδειών και Παρουσίας Προσωπικού ΑΠΘ στην ιστοσελίδα hrm.auth.gr Το ηλεκτρονικό σύστημα απλοποιεί τις διαδικασίες κατάθεσης και έγκρισης αιτημάτων αδείας. Ως εργαζόμενοι μπορείτε να:

  • αιτηθείτε προβλεπόμενες άδειες ηλεκτρονικά, χωρίς έντυπο αίτημα στο Πρωτόκολλο
  • επιβεβαιώσετε την έγκρισή τους από τον Προϊστάμενό σας
  • παρακολουθήσετε το υπόλοιπο των αδειών σας στη διάρκεια του έτους
  • δηλώσετε την παρουσία στην υπηρεσία σας
  • επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας, όπως τα καταχωρεί η Διεύθυνση Προσωπικού

Δείτε και τις άλλες υπηρεσίες e-University προσωπικού.

Σχετικές υπηρεσίες