Σύνδεση στην Απομακρυσμένη Επιφάνεια Εργασίας

Επιλέγουμε διαδοχικά Έναρξη/Start-> Προγράμματα/ Programs ->Πρόσθετα/Accessories.

Στα Πρόσθετα/Accessories επιλέγουμε Remote Desktop Connection.

 Στο παράθυρο που εμφανίζεται, στο πλαίσιο Yπολογιστής/Computer συμπληρώνουμε ts.itc.auth.gr κι επιλέγουμε Connect.

 

 Εισάγουμε τα στοιχεία του Ιδρυματικού μας Λογαριασμού όπως στον ακόλουθο πίνακα κι επιλέγουμε ΟΚ:

User name testnoc1
Password ********
Log on to PCLABS

Διαχείριση Αρχείων στην απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας

Τα αρχεία που επεξεργαζόμαστε στην απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας (Remote Desktop) έχουμε τη δυνατότητα να τα ανεβάσουμε στην Υπηρεσία Αποθηκευτικού χώρου ΑΠΘ (myfiles.auth.gr).Κάνουμε είσοδο στο myfiles :

• είτε από το σύνδεσμο myfiles.auth.gr εισάγοντας  τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού
• είτε μέσω webmail.auth.gr,  στο μενού: Ο Λογαριασμός μου -> Διαχειριστής αρχείων.
Αφού εισέλθουμε, ανεβάζουμε/upload το αρχείο που επιθυμούμε στον φάκελο Private.

Εναλλακτικά, μπορούμε να στείλουμε το αρχείο που επιθυμούμε μέσω email στον εαυτό μας, με σύνδεση στο webmail.auth.gr

 
Με εικόνες